Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa, reflektera och samtala

Skapad 2016-08-25 13:58 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vecka 35 - 39 2016

Innehåll

 

SYFTE

Under detta arbetsområde ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

  • Reflektera kring läst skönlitteratur, både muntligt och skriftligt
  • Samtala om läst skönlitteratur

 

ARBETSSÄTT

Vi läser boken ”Språkresan”, skriven av Mats Berggren, tillsammans i starten och därefter enskilt enligt nedanstående läsbeting. Du reflekterar kring innehållet och använder loggboken för dina reflektioner. Det kan både vara funderingar kring vad som sker i boken, men också jämförelser mellan vad som sker i boken och din egen erfarenhet och / eller mellan boken och andra böcker eller filmer.

Du tar del av genomgång av samtalsstrukturen samt repetition av loggboken.

Varje vecka samtalar vi också gruppvis om läst avsnitt. Samtalen sker utifrån specifika uppgifter och egna reflektioner.

Läsbeting:

Vecka 35                                        sid 5-59

Vecka 36                                        sid 60--99

Vecka 37                                        sid 100-157

Samtal varje fredag i vecka 36, 37, 38 och 39. Vid dessa samtal genomförs bedömning av lärande. Provet består av en avslutande reflektion som lämnas in fredagen v 39.

 

BEDÖMNING

I samtalen visar du din kunskap att:

  • samtala om läst text

I provet visar du din kunskap att:

  • reflektera kring skönlitterär text i skrift

 

KONKRETISERING AV KUNSKAPSKRAV

E

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

□I dina reflektioner resonerar du med enkla argument som till viss del inte underbyggs, d v s du förklarar med ett enkelt samband och ger något exempel från texten samt uttrycker ett konstaterande utan utförlig förklaring.

□I samtalet framför eleven åsikter som till viss del för diskussionerna framåt, d v s eleven bekräftar något som redan sagts. Åsikterna framförs med enkla och till viss del underbyggda argument, d v s att uttrycka en värdering eller ett konstaterande utan en förklaring.

 

C

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap  som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.

□I dina reflektioner resonerar du med utvecklade argument som är relativt väl underbyggda, d v s du förklarar utförligt där sambanden framgår tydligt och ger exempel samt belyser frågeställningar ur flera olika perspektiv.

□I samtalet framför eleven åsikter som för diskussionerna framåt, d v s eleven ger en ny synvinkel eller ger ett nytt exempel på något som redan sagts. Åsikterna framförs med utvecklade och relativt väl underbyggda argument, d v s innehåller en förklaring eller ett exempel.

 

A

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

□I dina reflektioner resonerar du med välutvecklade argument som är väl underbyggda, d v s du förklarar utförligt där sambanden innehåller en utvecklad beskrivning och där exemplen förtydligar resonemanget samt generaliserar.

□I samtalet framför eleven åsikter som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem, d v s eleven skapar en fortsättning. Åsikterna framförs med välutvecklade och väl underbyggda argument, d v s innehåller en utvecklad beskrivning eller en parallell/kontrast till något annat.

 

 

Uppgifter

  • Diskussionsfrågor

  • Diskussionsfrågor

  • Diskussionsfrågor

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: