Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

School, me and my friends.

Skapad 2016-08-25 14:04 i Östergårdsskolan Halmstad
skolan och jag
Grundskola 7 Engelska
Här finns material för våra första lektioner.

Innehåll

Syften:

  • utveckla vokabulär 
  • utveckla förmågan att uttrycka sig i muntlig och skriftlig formen;
  • utveckla kunskaper om skolan and livet i skolan i andra land.

Matriser

En
Engelska år 7-9

Lyssna och läsa - reception

...Utveckla förmågan att
  • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
Lyssna
Du kan med stöd av läraren förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer när någon talar engelska i lugnt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer när någon talar engelska i måttligt tempo.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer när någon talar engelska i måttligt tempo.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Läsa
Du kan med stöd av läraren förstå det viktigaste innehållet och uppfatta tydliga detaljer i olika typer av enkla texter.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter av olika slag.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta viktiga detaljer i för årskursen anpassade texter av olika slag.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i för årskursen anpassade texter av olika slag.
Förståelse
Du kan med stöd av läraren visa det du har förstått genom att enkelt berätta om innehållet. Du kan också med stöd av läraren följa tydliga instruktioner.
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer. Du kan också med godtagbart resultat följa tydliga instruktioner.
Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer. Du kan också med tillfredsställande resultat följa olika typer av instruktioner.
Du visar din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer. Du kan också med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion

...Utveckla förmågan att
  • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
Tala
-muntlig framställning
Du kan med stöd av läraren formulera dig enkelt och begripligt. Du svarar på frågor men är inte själv aktiv i samtalet.
Du kan formulera dig enkelt, begripligt och någorlunda sammanhängande. Du kan delta aktivt i samtalet om du har fått tydliga instruktioner.
Du kan formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du deltar aktivt i samtalet.
Du kan formulera dig varierat, tydligt och sammanhängande. Du för samtalet framåt genom att ställa frågor och uppmuntra de andra i gruppen att vara aktiva.
Skriva
-skriftlig framställning
Du kan med stöd av läraren skriva enkla meningar.
Du kan skriva enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Du kan skriva olika typer av texter med ett relativt varierat språk och ett sammanhängande innehåll.
Du kan skriva olika typer av texter med ett varierat språk och ett sammanhängande innehåll som väcker intresse hos läsaren.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: