Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva berättande - Den magiska dörren

Skapad 2016-08-25 14:37 i Östra Stenhagenskolan Uppsala
I det här projektet ska ni få arbeta med ett skrivprojekt som ska mynna ut i en roman, "Den magiska dörren".
Grundskola 5 Bild Svenska
Ni kommer att arbeta med ett skrivprojekt som heter "Den magiska dörren". Ni kommer att skriva en roman bestående av flera kapitel med tillhörande bilder.

Innehåll

Ange arbetsområde och tidsperiod:

 

Arbetsområde: Den magiska dörren

Tidsperiod: vecka 34- 45

Följande övergripande mål ligger till grund för arbetsområdet:

 

Skolan ansvarar för att eleven efter genomgången grundskola:

Följande syftesmål ligger till grund för arbetsområdet:

Genom undervisningen i detta arbetsmoment ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Centralt innehåll inom arbetsområdet:

Nedan anges det kunskapsstoff som eleven kommer att möta i detta ämnestematiska projekt.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

 • din förmåga att skriva berättande texter
 • din förmåga att hålla en röd tråd i ditt skrivande
 • din förmåga att kunna ge respons
 • din förmåga att kunna ta respons
 • din förmåga att kunna följa en beskrivning för ditt skrivande
 • din förmåga att skriva olika slags texter, dialog, beskrivningar, brev mm
 • din förmåga att måla bilder för att illustrera dina texter.
 • din förmåga att använda vanliga skrivregler (skiljetecken)

Undervisning (arbetsformer och lärande)

 • Du kommer att få skriva en kapitelbok som heter "Den magiska dörren" Varje kapitel har en tydlig instruktion vad kapitlet ska innehålla.
 • Du får träna på att skriva på olika sätt, t.ex skriva ett brev, använda känsloord, göra en miljöbeskrivning och skriva dialoger.
 • Varje kapitel ska också illustreras med en passande bild.
 • Du får också läsa igenom dina kamraters texter och du får ge och ta emot respons på texterna.

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt:

du kan skriva berättande texter
du kan hålla en röd tråd i ditt skrivande
du kan ge respons
du kan ta respons
du kan följa en beskrivning för ditt skrivande
du kan skriva olika slags texter t.ex. dialog, beskrivningar, brev
du kan måla bilder för att illustrera dina texter.
du kan använda vanliga skrivregler (skiljetecken)

Uppgifter

 • Bilduppgift 1

 • Den magiska dörren kap 5

 • Den magiska dörren

 • Den magiska dörren Kapitel 1

 • Den magiska dörren kapitel 6

 • Den magiska dörren kapitel 4

 • Den magiska dörren kapitel 4

 • Den magiska dörren kapitel 5

 • Den magiska dörren kapitel 9

 • Den magiska dörren kapitel 6

 • Den magiska dörren kapitel 7

 • Den magiska dörren kapitel 8

 • Den magiska dörren kapitel 2

 • Den magiska dörren Kapitel 3

 • Kapitel 1-Hej

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Bl
Svenska åk 4-5 Lgr11

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
SKRIVA
* formulera sig och kommunicera i skrift
Du skriver **olika slags** texter där det finns en **början, handling och ett avslut**.
Du skriver olika slags texter där du **varierar ditt språk**.
Du skriver olika slags texter med ett **varierat språk och tydligt innehåll**.
SKRIVA
* formulera sig och kommunicera i skrift
Du **korrigerar** dina texter utifrån respons.
Du **bearbetar** dina texter **till viss del** utifrån respons.
Du **bearbetar** dina texter utifrån respons.
SKRIVA
* urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Du stavar **välbekanta** ord rätt.
Du stavar **oftast** rätt.
Du stavar med **god säkerhet**.
SKRIVA
* urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Du använder skiljetecken och skriver språkriktigt **till viss del**.
Du använder skiljetecken och skriver språkriktigt med **relativ säkerhet**.
Du använder skiljetecken och skriver språkriktigt med **god säkerhet**.
TALA
* formulera sig och kommunicera i tal
Du samtalar om bekanta ämnen genom att ställa frågor, framför egna åsikter och **till viss del** för samtalet framåt.
Du samtalar om bekanta ämnen där du ställer frågor, framför dina egna åsikter och **för** samtalet framåt
Du samtalar om bekanta ämnen där du **för** samtalet framåt genom att ställa frågor och **motivera** dina åsikter.
TALA
* formulera sig och kommunicera i tal
Du förbereder och genomför ***enkla** redogörelser där du anpassar språket **till viss del** till mottagaren.
Du förbereder och genomför **redogörelser** där du anpassar språket **relativt väl** till olika mottagare.
Du förbereder och genomför **väl förberedda** redogörelser där du **anpassar** ditt språk till mottagaren.
LÄSA
* läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Du läser olika texter med **flyt**.
Du läser olika texter med **inlevelse och flyt**.
Du läser olika texter med **inlevelse och mycket gott flyt**.
LÄSA
* läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
Du gör **enkla sammanfattningar och analyser** av det du läst.
Du gör **sammanfattningar och analyser** av det du läst.
Du gör **välutvecklade sammanfattningar och analyser** av det du läst.
KÄLLKRITIK
* söka information från olika källor och värdera dessa
Du söker, väljer ut och sammanställer information och för **enkla** resonemang.
Du söker, väljer ut och sammanställer information och för **utvecklade** resonemang.
Du söker, väljer ut och sammanställer information och för **välutvecklade** resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: