👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

”How to become a guide”

Skapad 2016-08-25 15:11 i Domnarvets skola Borlänge
Be your local guide in your neighbourhood. Guide us through the wilderness of Domnarvet.
Grundskola 9 Engelska
You are going to guide a sight in the area of Domnarvet and also make a brochure with pictures and text.

Innehåll

Mål

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.                         Ur: Lgr 11

 Time

You will work with this Project week 37-40, ht 17. Your guided tours will be held during w.40-42.

What to do

You are going to:

 • find information - about something Worth seeing in our surrounding area
 • writing - make a brochure where you collect interesting and valid information
 • speaking - do a guided tour and show your sight(s)
 • use strategies - to solve problems and to improve the interaction
 • adapt your language - to the purpose and situation

Method

How to work with this:

 • work with a friend
 • you start by deciding what you will talk about
 • find information about your subject, from the library, the internet or other people (as much as you can)
 • sort out and put interesting and valid information into a brochure (hand in first version for correction at the latest on Tuesday w.39), add pictures
 • prepare and practise your guided tour by guiding each other, both inside and outside at your spot
 • make sure you check what date you are given for your tour
 • this work is to be done in class, during HEL and as individual homework

Examination

Make sure your working plan is well thought-out since this will be a period where you are given much freedeom. Your brochure must be ready to hand out ont the ate for your tour and you need to be well-prepared! Make sure you have rehearsed your tour properly. You are allowed to use keywords but no reading from the brochure.

Grading

 • Your writing skills willl be measured as a group through your brochure, we will look at the content, the layout and how you use the brochure during the guided tour.
 • Your speaking skills will be measured on an individual basis, that is, your choice of words and phrases, fluency, variation and pronunciation.
 • We will also look at how well you adapt to the purpose and the situation.

Centralt innehåll:

Kommunikationens innehåll

 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

Lyssna och läsa- reception

 • Talad engelska och texter från olika medier.
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.  

Tala, skriva och samtala- produktion och interaktion

 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.                                                              Ur: Lgr 11

 

Break a leg! And - of course - HAVE FUN :))

/Karolah, Helén, Mathias and Towe

Matriser

En
”How to become a guide”

Rubrik 1

F
E
C
A
Muntliga Framställningar
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat, syfte mottagare och situation.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte , mottagare och situation
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med viss flyt samt med viss anpassning till syfte , mottagare och situation
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med samt med viss anpassning till syfte , mottagare och situation
Dessutom kan eleven använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och med interaktion.
Dessutom kan eleven använda sig av i fungerande strategier som löser problem i och med interaktion.
Dessutom kan eleven använda sig av i fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.