Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska / SVA åk 3 2016/17

Skapad 2016-08-25 15:22 i Holmesskolan Torsby
PP i svenska för åk 3 - läsa, skriva, tala och lyssna.
Grundskola 3 Svenska

I årskurs 3 kommer vi att fortsätta att arbeta med språklig utveckling genom att läsa, skriva, tala och lyssna. Vi kommer även att gå igenom alfabetisk ordning, skriv- och stavningsregler samt att skriva berättelser med inledning, handling och avslutning.

Innehåll

Planering för arbetsområde

LÄSA
Eleven ska utveckla sin förmåga att läsa och förstå genom att:
- läsa olika typer av texter, t.ex. skönlitteratur och faktatexter 
- arbeta med läsförståelse

SKRIVA
Eleven ska utveckla sin förmåga att skriva genom att:
- träna på att skriva ord och meningar
- skriva berättelser, dikter och faktatexter
- bearbeta och förbättra egna berättelser
- renskriva för hand och på dator
- skriva och berätta om egna upplevelser och erfarenheter
- öva på stavning
- öva alfabetisk ordning

TALA OCH LYSSNA
Eleven ska utveckla sin förmåga att tala och lyssna:
- vid samlingar och genomgångar
- vid högläsning
- vid redovisningar
- vid par-och grupparbeten (diskutera och samarbeta) 

Följande mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet:

 • Jag ska kunna läsa med flyt.
 • Jag ska förstå det viktiga i det jag läser.
 • Jag ska kunna skriva meningar med stor bokstav och punkt / frågetecken.
 • Jag ska kunna skriva med tydlig handstil och på dator.
 • Jag ska kunna skriva en berättelse med inledning, handling och avslutning.
 • Jag ska kunna skriva en faktatext utifrån en schemamodell, t.ex. en tankekarta.
 • Jag ska kunna stava vanliga ljudstridiga ord och känna till stavningsreglerna.
 • Jag ska kunna berätta så att andra förstår.
 • Jag ska kunna delta i ett samtal.

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: