Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi och miljö

Skapad 2016-08-25 15:47 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Lpp åk7 forts. åk8 vt16/ht16
Grundskola 7 – 9 Biologi

Alla levande organismer har olika krav på miljön de lever i. Växterna vill ha lagom med ljus och vatten och rätt sorts jord. Ibland vill de skydda sig från att bli uppätna men ibland vill de att djuren ska äta deras frukter och på så sätt sprida deras frön. Djuren i sin tur ska hitta rätt sorts mat och skydd för sig själva och sina ungar. Det råder ett ständigt samspel olika levande varelser sinsemellan och mellan den miljön de lever i. Inom ekologi lär man sig om detta samspel. All energi i ekosystemen kommer från solen och tas omhand av växterna i en process vid namn fotosyntesen.

Innehåll

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
 • Bi  7-9
  Natur och samhälle Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Bi  7-9
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Efter arbetsområdet ska du ha kunskaper om:

 • olika naturtyper och ekosystem, lokalt och globalt
 • begreppen producent, konsument (växtätare/rovdjur), topprovdjur/toppkonsument, nedbrytare och samspelet mellan dem.
 • begreppen biosfär, samhälle, population och organism
 • begreppen konkurrens och ekologisk nisch
 • ekologiska modeller: näringskedja, näringsväv och näringspyramid, och med hjälp av dem förklara samband i naturen.
 • sambandet mellan fotosyntes och cellandning
 • vad som påverkar storleken på en population
 • olika ämnens kretslopp
 • begreppet biologisk mångfald och kunna beskriva hur människan påverkar naturen lokalt och globalt

Text markerat i rött är mål som ni arbetade med i 7:an och som ni förväntas kunna!

Ni kan repetera begreppen genom detta filmklipp: https://www.youtube.com/watch?v=xLJoto6PdBw

Bedömning

 • Din förmåga att följa, förstå och delta i naturvetenskapliga samtal och diskussioner.
 • Din förmåga att uttrycka dig skriftligt och muntligt med hjälp av begrepp, modeller och teorier från biologin.
 • Din förmåga att genomföra experiment/fältundersökningar samt dokumentera och reflektera över dina iakttagelser i experimenten. 

Hur arbetar vi?

Textgenomgångar: Sidor i boken: 100 - 115, 130 - 133, 144 - 147

Filmer

Gruppdiskussioner

Eget arbete

Undersökningar

Uppgifter

 • Samspel E-nivå

 • Samspel i naturen E-nivå

 • Samspel i naturen

 • Samspel

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: