Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Matematik årskurs 3 HT Södertälje Friskola

Skapad 2016-08-25 15:54 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Detta är en beskrivning av innehåll, mål, bedömning och kunskapskrav i ämnet matematik i årskurs baserad på MatteDirekt Safari 3A.
Grundskola 3 Matematik
Pedagogisk planering för ämnet matematik

Innehåll

Till eleverna

Du ska utveckla din förmåga att:

*Göra och lösa problem med hjälp av matematik t. ex. räknesagor och läsuppgifter samt avgöra om du har löst problemet på rätt sätt. *Använda och förstå matematiska begrepp och hur de hänger i hop. *Använda lämpligt räknesätt och metod för att räkna ut och lösa uppgifter. *Prata, förstå och diskutera matematik, kunna tala om hur du tänkt i tal, skrift, bild och handling.

*Du ska utveckla dina kunskaper inom följande arbetsområden:

Taluppfattning och positionssystemet: *Läsa och skriva tal inom talområdet 0 - 1000, förstå hur tal är uppbyggda, talsorterna hundratal, tiotal och ental, talet före och talet efter, att jämföra tal.

Addition: *Lägga till ental t. ex 9+4 och 59+4, lägga ihop tal med tiotal och ental t.ex 38+45, lägga ihop tal med hundratal och tiotal t.ex 420+230, lägga ihop tal med hundratal, tiotal och ental, t. ex. 213+132.

Subtraktion: *Minska med ental t.ex. 62-5, minska med tiotal och ental t. ex. 44-24, minska från hela hundratal t.ex. 400-251.

Multiplikation och division: *Treans och fyrans tabeller, att man kan byta plats på talen i en multiplikation, att dela lika, att dela med tre och fyra.

De fyra räknesätten: *Välja vilket räknesätt som passar för att lösa en uppgift, räkna med de fyra räknesätten, skriva egna textuppgifter.

Tid och volym: *Avläsa och skriva den analoga klockan, hur mycket liter och deciliter är.

Detta gör du genom:

Gemensamma genomgångar vid varje arbetsområde, i helklass eller i mindre grupper. Individuellt arbete enligt planering eller i egen takt. Par- eller gruppuppgifter. Praktiska övningar samt mattespel av olika slag. Skriftliga diagnoser, tester och prov. Muntliga diskussioner.

Bedömning

Detta kommer att bedömmas:

Din förmåga att:

*Göra och lösa problem med hjälp av matematik t. ex. räknesagor och läsuppgifter samt avgöra om du har löst problemet på rätt sätt. *Använda och förstå matematiska begrepp och hur de hänger i hop. *Använda lämpligt räknesätt och metod för att räkna ut och lösa uppgifter. *Prata, förstå och diskutera matematik, kunna tala om hur du tänkt i tal, skrift, bild och handling.

Dina kunskaper inom följande arbetsområden:

Taluppfattning och positionssystemet: *Läsa och skriva tal inom talområdet 0 - 1000, förstå hur tal är uppbyggda, talsorterna hundratal, tiotal och ental, talet före och talet efter, att jämföra tal.

Addition: *Lägga till ental t. ex 9+4 och 59+4, lägga ihop tal med tiotal och ental t.ex 38+45, lägga ihop tal med hundratal och tiotal t.ex 420+230, lägga ihop tal med hundratal, tiotal och ental, t. ex. 213+132.

Subtraktion: *Minska med ental t.ex. 62-5, minska med tiotal och ental t. ex. 44-24, minska från hela hundratal t.ex. 400-251.

Multiplikation och division: *Treans och fyrans tabeller, att man kan byta plats på talen i en multiplikation, att dela lika, att dela med tre och fyra.

De fyra räknesätten: *Välja vilket räknesätt som passar för att lösa en uppgift, räkna med de fyra räknesätten, skriva egna textuppgifter.

Tid och volym: *Kunna rita och avläsa den analoga klockan, kunna hur mycket liter och deciliter är.

Kopplingar till dels Lgr 11 kapitel 2 och kursplanen i ämnet Matematik

Kunskapskrav för årskurs 3

Kopplingar till läroplanen

 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3

Matriser

Ma
Kopia av Mattesafari 3A

Denna matris grundar sig på de mål eleverna skall klara av efter varje kapitel i matematikboken Matte Safari 3A.

Tal och analog klocka
Mål kapitel 1
Du vet hur många 1000 är.
Du vet hur tal är uppbyggda och kan skriva alla tal upp till 1000.
Du kan talsorterna tusental,hundratal, tiotal och ental.
Du känner dig säker på "talet före" och "talet efter" upp till1000.
Du kan jämföra tal t ex vilket som är det största eller minsta och även storleksordna.
Du kan läsa av (den analoga )klockan.
Du klarar av att tala om vad klockan är en timme senare och vad den var för en timme sedan.
Addition och volym
Mål kapitel 2.
Du kan lägga till ental, till exempel 9+4 och 59+4.
Du kan lägga ihop tal med tiotal och ental till exempel 38+45.
Du kan lägga ihop tal med hundratal och tiotal, till exempel 420+230.
Du kan lägga ihop tal med hundratal, tiotal och ental till exempel 213+132 och 147+235
Du kan säga hur många deciliter det går på en liter.
Du kan till exempel dela upp 15 dl i liter och deciliter.
Du är ganska bra på att gissa hur mycket till exempel en hink rymmer.
Subtraktion, längd och omkrets
Mål kapitel 3.
Du kan minska med ental,till exempel12-8 och 62-5.
Du kan minska med tiotal och ental, till exempel 40-25 och 44-25.
Du kan minska från hela hundratal, till exempel 100- 72 och 400-251.
Du kan markera två tal på en tallinje och visa hur stor skillnaden är.
Du kan uppskatta hur långt en meter är och mäta med linjal.
Du kan mäta omkretsen på en rektangel.
Multiplikation, division och digital tid
Mål kapitel 4.
Du kan treans multiplikationstabell.
Du vet att man kan byta plats på talen i en multiplikation.
Du kan fyrans multiplikationstabell.
Du kan dela lika,dela med tre och fyra.
Du kan kontrollera med multiplikation om du räknat rätt.
Du kan skriva vad klockan är på olika sätt och olika tider på dygnet.
De fyra räknesätten och almanackan
Mål kapitel 5
Du kan namnen på de fyra räknesätten och du kan använda dem.
Du kan välja vilket räknesätt som passar bäst för att lösa en uppgift .
Du kan skriva egna textuppgifter.
Du förstår begreppen förminska, förstora samt naturlig storlek.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: