👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 6 period 1 (med Matteborgen som grund)

Skapad 2016-08-25 17:06 i Montessoriskolan Vaxholm Grundskolor
Arbetsområden första delen av HT-16 Räkna och jämföra decimaltal samt förstå varför vi använder decimaltal. Räkna, skriva och jämföra bråk både i blandad form och bråkform. Räkna delar av antal.
Grundskola 6 Matematik
Vi kommer att fortsätt arbeta med delar av tal i decimalform och , bråkform samt stora tal. Fördjupa och utveckla våra kunskaper om omkrets och area. Läsa av, tolka och konstruera olika fakta i tabeller och diagram. Beräkna medelvärde. Lära oss mer om olika strategier för att kunna lösa olika typer av problemlösningar.

Innehåll

Centralt innehåll

Till eleven

Du ska utveckla din förmåga att lösa problem i vardagssituationer.

 • Du ska utveckla din förmåga att välja lämpligt sätt att lösa problem med.

 • Du ska utveckla din förmåga att tala om hur du tänkt ( i tal, skrift, bild och handling)

 • Du ska utveckla kunskaper inom följande arbetsområden:

 • De fyra räknesätten- huvudräkning och skriftliga räknemetoder med decimaltal

 • Bråk, läsa och skriva bråk, addera och subtrahera bråk med samma nämnare och jämföra bråk.

Undervisning

 • Gemensamma genomgångar vid varje arbetsområde.

  • Individuellt arbete.

  • Par eller gruppuppgifter (prata matematik)

  • Skriftliga diagnoser och prov

  • Muntliga redovisningar

Detta kommer att bedömas

 • Att kunna räkna med decimaltal
 • Betydelsen av orden deci, centi och milli
 • Kunna läsa och skriva bråk
 • Kunna skillnaden på blandad form och bråkform
 • Kunna addera och subtrahera bråk med samma nämnare
 • Kunna räkna ut en viss del av ett antal
 • Kunna jämföra bråk
 • Kunna några olika strategier hur man löser problemlösning
 • Kunna visa hur du kommer fram till lösningar på uppgifter. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Skriftligt omdöme/bedömningsmatris i ämnet Matematik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Matematiska metoder
* Du väljer och använder grundläggande metoder på ett korrekt och säkert sätt. Du använder överslagsräkning, skriftliga metoder, huvudräkning och tekniska hjälpmedel.
* Du visar goda kunskaper om matematiska metoder genom att välja och använda dem korrekt och med säkerhet.
* Du visar mycket goda kunskaper om matematiska metoder genom att välja och använda dem på ett korrekt sätt och med god säkerhet.
Formulera och lösa
* Du löser enkla matematiska problem, beskriver din metod och ger enklare förklaringar om tillvägagångssätt och resultatets rimlighet.
.* Du löser sammansatta problem, förklarar val av metod och ger utvecklade förklaringar om tillvägagångssätt och resultatens rimlighet.
* Du löser sammansatta problem, förklarar val av metod och ger välutvecklade och nyanserade förklaringar om tillvägagångssätt och resultatens rimlighet.
Använda och analysera matematiska begrepp
* Du kan ge enklare beskrivningar av matematiska begrepp.
* Du har goda kunskaper om begrepp och visar det genom att ge utvecklade beskrivningar och förklaringar.
* Du visar mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att ge välutvecklade beskrivningar och generella förklaringar.
Föra och följa resonemang
* När du för matematiska resonemang använder du begrepp, symboler och andra uttryckssätt på ett enkelt sätt i tal och skrift.
* Du anpassar ditt sätt att uttrycka dig så att det passar syfte och sammanhang samt använder begrepp, symboler och andra uttryckssätt på ett utvecklat sätt.
* Du anpassar väl ditt sätt att uttrycka dig på så att det passar syfte och sammanhang samt använder matematiska begrepp, symboler och uttrycksätt på ett välutvecklat och nyanserat sätt.