Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Skräp och Återvinning (va, vu, No)

Skapad 2016-08-25 17:12 i Rydsbergsskolan grundskola Lerum
I Tema Skräp och Återvinning arbetar vi med lärande om nedskräpning, och återvinning av material och förpackningar samt med medvetenheten om hur våra egna val och handlingar påverkar vår miljö och vår natur
Grundsärskola 5 – 8 Vardagsaktiviteter Naturorienterande ämnen Verklighetsuppfattning
I Tema Skräp och Återvinning arbetar vi med lärande om nedskräpning, och återvinning av material och förpackningar samt med medvetenheten om hur våra egna val och handlingar påverkar vår miljö och vår natur.

Innehåll

Syfte med Tema Skräp och Återvinning

Vi arbetar med Tema Skräp och Återvinning för att du ska få lära dig att ta ansvar för miljö och natur genom att göra bra val och att ta hand om skräp och sopor på ett ansvarsfullt sätt.

Det är också bra för dig att lära dig vilka ord du kan använda när du pratar om skräp, sopor och återvinning med någon annan. 

 

Centralt innehåll i temat Skräp och Återvinning

Du ska få lära dig om skräp och återvinning...

 • hur man sorterar olika material och förpackningar
 • vad de olika förpackningarnas material heter, hur de känns och hur de ser ut
 • vad som händer med återvunna förpackningar och hur de blir nya saker
 • Hur de val vi gör påverkar vår natur och miljö

Arbetssätt i Tema Skräp och Återvinning

Så här ska vi arbeta med temat:

 • Tillsammans planera, så att vi lär oss utifrån de erfarenheter och kunskaper vi redan har. Vi gör en tankekarta med de ord och begrepp vi tillsammans redan kan, det vi kan lära av varandra och det vi behöver ta reda på.
 • Se på filmer om hur de val vi gör påverkar vår natur och miljö, skräp, sortering och återvinning och hållbar utveckling.
 • Lära oss dekaler för sortering genom att sortera i klassrummet
 • Sortera och lämna skräp vid den närmaste återvinningsstationen vid skolan
 • Göra skräpkonst
 • Besöka en second hand-affär
 • Tillsammans titta på någon av eller båda sidorna www.sopor.nu  och www.sopspelet.se

Kunskapsbedömning - Så här visar du vad du lärt dig

 • genom att delta i våra gemensamma lektioner
 • genom att delta i samtal om: skräp, sopor, återvinning, hur de val vi gör påverkar vår natur och miljö, sortering och hållbar utveckling
 • genom att använda ord och begrepp som har med skräp, sortering och återvinning att göra 
 • genom att delta i sortering av skräp och förpackningar och visa att du förstår skillnaden mellan olika material och hur de ska sortera

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • reflektera över samband mellan orsak och verkan,
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,
  NO
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Återvinning och hur den fungerar.
  VAA  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  1-9
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras, kategoriseras utifrån sina egenskaper.
  VEU  1-9
 • Hur människans olika val och handlingar kan påverka naturen och miljön och vad detta innebär för en hållbar utveckling, till exempel källsortering och val av färdmedel.
  VEU  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  1-9
 • Människan beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.
  NO  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsmedel, kosmetika och färger. Hur de används och hanteras på ett säkert sätt samt hur de påverkar hälsa och miljö.
  NO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel, samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven deltar vid återvinning och källsortering och i kommunikation om olycksrisker och hur olyckor kan förebyggas.
  VAA   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9
 • Eleven återvinner och källsorterar och kommunicerar om olycksrisker och hur olyckor kan förebyggas.
  VAA   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  VAA   9
 • Eleven deltar också i att sortera konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
  VEU   9
 • Eleven kan delta i kommunikation om orsak och verkan och i att använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen.
  VEU   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VEU   9
 • Eleven beskriver och sorterar också konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
  VEU   9
 • Dessutom kommunicerar eleven om hur olika val och handlingar påverkar naturen och förutsättningarna för en hållbar utveckling och ger exempel på hur risker i närmiljön kan undvikas.
  VEU   9
 • I samtal om miljöfrågor kan eleven bidra till resonemang om samhällets energikällor och till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
  NO  E 9
 • Eleven kan medverka i att genomföra fältstudier och andra undersökningar och bidrar till dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  E 9
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
  NO  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: