Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hallsituation Smörblomman

Skapad 2016-08-25 18:07 i Pysslingen Förskolor Solängen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola

SYFTE: Att barnen själva ska få möjlighet att utveckla sin egen förmåga genom att använda sig av sin motorik, förstå ordningsföljd, turordning och empati vid ut och ingång i hallen.

Innehåll

Strävansmål:

VAD ska utvecklas/utmanas?

Förmågorna som utmanas: lyhördhet, minnas, stötta, förstå instruktioner, turtagning, ordningsföljd, utveckla sin egen förmåga.
Objekt:
Kläder, bildinstruktioner, motorik, problemlösning

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:
Hela barngruppen består av 18 barn födda år 2013-2014.

Vi delar in barnen i mindre grupper när vi ska gå ut och in för att få en lugnare stund i hallen genom att agera ankmamma och ankpappa. Detta gör vi för att barnen ska få sin tid till att utmana sig själv i på och avklädning, samt lära sig ta del av de dagliga rutinerna (hygien).
Några barn behöver mer stöd i att påbörja, genomföra samt slutföra på/avklädning samt hygien.


Alla pedagoger är medvetna om barnens proximala utvecklingszon.

Förberedelser:

Vi förbereder barnen genom att tala om att vi ska gå ut/in i god tid.
Vi har bilder som vi sätter upp på väggen som tydligt visar barnen i vilken ordning och vilka kläder som behövs (kläder efter väder)
Vid toalett/blöjbyten och handtvätt är vi tydliga med att tala om vad och varför man skall göra detta.

Aktiviteter:

Tillåtande vid På och avklädning, handtvätt, toalettbesök och blöjbyten genom att låta barnen vara delaktiga i det som händer och våga/vilja använda sig av redskap för att klara uppgiften.

Efterarbete:

Pedagogerna ställer frågor om hur det gick, hur de upplevde situationen och vad de gjorde för att klara uppgiften.
När ett lärande har skett dokumenterar vi pedagoger barnets lärande och reflekterar sedan tillsammans med barnen/barnet.


 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: