Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verksamhetens första mål för Gullvivan

Skapad 2016-08-25 18:16 i Pysslingen Förskolor Solängen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola

SYFTE: Verksamhetens första mål är att introducera miljö/material och verksamhet

utifrån pysslingens lärandeindex samt skapa en Vi-grupp med gott vardagsarbete och trygghet enligt tillhöra-fasen i FIRO.

Innehåll

Strävansmål:

VAD ska utvecklas/utmanas?

utveckla trygghet.  få förståelse och känna omsorg om sin närmiljö. 

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Gruppen består av 15 st barn i åldern 4-5 år samt 3 st pedagoger.

För att nå våra mål krävs det att vi är närvarande pedagoger och är där barnen är och är delaktiga i leken/aktiviteterna.

Vi utmanar barnens förmågor och benämner deras namn och vad som sker. 

Förberedelser: introducera material, vara lyhörda pedagoger för barnens intresse och vilja att vara delaktiga i aktiviteter, vara flexibla.

Aktiviteter:

Vi ska presentera gammalt som nytt material vi kommer arbeta i smågrupper samt helgrupp. Samlingar måltider skogsutflykt kommer ske i helgrupp. 

 

Efterarbete:

Aktiviteterna ska dokumenteras genom barnens enskilda lärloggar och den gemensamma bloggen.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: