Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik Stolen, åk 5 Ht-16

Skapad 2016-08-25 20:56 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
I samband med vårt egna Wild kids arbetar vi med ett avsnitt Teknik
Grundskola 5 Teknik

Teknik utgår från ett från ett behov! Teknik är lika mycket att tänka som att tillverka. Ett behov är en idé bygga - prova - utveckla- fungerar det?

Innehåll

Arbetsgång

Skiss i skala 1:1

Materiallista

Bygga

Redovisa

Utvärdera

Avsnitt 2

Matriser

Tk
Lpp, teknik Stolen, år 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Genomföra arbeten
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Formulera och välja alternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentera
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: