Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartkunskap och gradnät

Skapad 2016-08-25 21:43 i Vasaskolan Hedemora
Kartkunskap, längd- och breddgrad, skala och temakartor. Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten öar, berg, öknar, regioner och orter.
Grundskola 7 – 9 Geografi

Kartan är ett av geografiämnets viktigaste hjälpmedel. Utifrån den kan vi få nya kunskaper om vår värld som vi har nytta av.

Ni ska kunna använda er av kartboken för att hämta information om olika platser och hur de ligger i förhållande till varandra.

Ni ska lära er om hur olika typer av kartor kan användas för att hitta information och hur gradnätet används för att hitta bestämda platser.

Innehåll

Syfte - förmågor vi kommer utveckla inom detta arbetsområde

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Centralt innehåll som kommer att behandlas inom arbetsområdet

Kopplingar till läroplan

 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Undervisningens innehåll

Under vecka 34-37/38 arbetar vi med detta område.

Ni kommer att få arbeta med kartböcker och uppgifter  för att lära er söka och slå upp i en kartbok, ta ut längd- och breddgrad och räkna med skala.

Bedömning

Ni kommer under arbetsområdet dels bedömas på er förmåga att använda kartbok och söka efter information i en kartbok på ett bra sätt. Ni kommer även ha ett teoretiskt prov där ni får visa era kunskaper i att  ta ut längd- och breddgrad, räkna med skala, namnge och placera ut viktigare länder och andra positioner på världskartan.

Redovisningsform

* Bedömning under lektionstid
* Teoretiskt/praktiskt prov under vecka 37, klass 7B och 7D, vecka 38, klass 7A, 7C och 7E. 

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet

Kontinent, världsdel, position, gradnät, skala, ekvator, meridian, longitud (längdgrad), latitud (breddgrad), klimat, vegetation, naturlandskap, kulturlandskap, 

Avsnitt 7

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: