Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Drömvärlden - Projekt om Troll (Hallon)

Skapad 2016-08-25 22:05 i Fasanen Haninge
Förskola
Vi pedagoger har fokuserat på vad barnen är nyfikna på och intresserade av. Vi ser att skogen, djur och troll lockar barnen till utforskande och lärande.

Innehåll

Vi pedagoger har fokuserat på vad barnen är nyfikna på och intresserade av. Vi ser att skogen, djur och troll lockar barnen till utforskande och lärande. Vi vill att barnen ska få utforska med alla sina sinnen, få utmaningar och materialkännedom. Vi vill även att det ska vara något att samarbeta runt, skapa samtal och reflektioner mellan barnen..

Projektets uppstart: Vi kommer att få ett brev från trollet där han beskriver olika platser i närmiljön där han varit under sommaren. Vi läser brevet tillsammans med barnen och börjar besöka de olika platserna tillsammans. Barnen får skriva och rita/måla något de gjort under sommaren och skicka till trollet. De får också ta med sig intressanta föremål från de olika platserna vi besöker och måla av dem. Vi kan också använda de föremålen för att berika vår inom-och utomhusmiljö.

Syftet är att ge barnen möjligheten att undersöka och utforska skogen och troll tillsammans med oss pedagoger.

Målet med projektet är att samtliga barn ska få inflytande och bli delaktiga i projektet där barnens tankar och intressen är utgångspunkten. Vi kommer också integrera värdeorden i projektet och använda projektverktyget. Målet är att vi ska lära oss ta hand om det material som finns omkring oss i naturen, att använda vår kreativitet till att se möjligheterna i materialet.

 

Frågeställning

– Vilka tankar finns hos barnen?

 

– Hur speglar sig deras kreativitet i det material som finns till tillgängligt?

 

– Hur möter barnen materialet och hur möter de varandra?

 

Vi ska vara närvarande och medforskande pedagoger. Vi ska ge barnen utrymme där de får styras av sin egen nyfikenhet och får upptäcka saker på egen hand men även av varandra. I vårt observerande kommer vi pedagoger använda oss av anteckningar, kameror, Ipad och observationsmallar.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: