Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andra språk - skriva

Skapad 2016-08-25 22:17 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Skriva olika slags texter
Grundskola 4 Svenska som andraspråk

Vi ska lära oss att skriva olika slags texter, tex. berättande, fakta-beskrivande, resonerande och argumenterande.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Procedurförmåga; Att använda skrivregler

Förmåga att hantera information; Samla information och göra om till egna texter

Begreppslig förmåga; Använda nya begrepp på ett sätt som visar att du förstår dem

Kommunikativ förmåga; Att skriva så att mottagaren förstår

Analysförmåga; Att resonera i text, dvs samla för- och nackdelar, jämföra och ta ställning. 

 

Kopplingar till läroplan

 • SvA
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • SvA
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • SvA
  Syfte välja och använda språkliga strategier,
 • SvA
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer hur väl du utvecklar de olika förmågorna under läsåret.

Kopplingar till läroplan

 • SvA  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
 • SvA  E 6
  I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • SvA  E 6
  De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
 • SvA  E 6
  Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
 • SvA  E 6
  Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
 • SvA  E 6
  Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att skriva olika slags texter i flera ämnen, inte bara i svenskan utan också i SO och NO ämnen. 

Kopplingar till läroplan

 • SvA  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SvA  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • SvA  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • SvA  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • SvA  4-6
  Läsa och skriva Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • SvA  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • SvA  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • SvA  4-6
  Språkbruk Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.
 • SvA  4-6
  Språkbruk Ords klassificering i över- och underordning, till exempel kläder - tröja.
 • SvA  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
 • SvA  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
 • SvA  4-6
  Informationssökning och källkritik Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: