👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi

Skapad 2016-08-26 08:54 i Landvetterskolan Härryda
Växter och svampar i vår närmiljö och vad de behöver för att leva och växa i samspel med resten av naturen.
Grundskola 5 Biologi Kemi
Vi kommer under några veckor repetera det vi gick igenom i fyran om växter i vår närmiljö. Vi kommer att jobba med vad växter behöver för att leva och växa, varför vi behöver växter samt namn och kännetecken på några vanliga växter. Vi kommer också att titta på några vanliga svampar, dess delar och växtsätt. Fotosyntes och Näringskedjor kommer vi också att arbeta med på olika sätt, mer på djupet än i fyran. Vi kommer också att se på ekosystem och ekosystemtjänster.

Innehåll

Syfte och de kunskaper/förmågor eleverna ska utveckla

Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om
biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva
och naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om
naturen och människan utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om
kemiska
sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden.
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om kemiska processer
och materiens egenskaper och uppbyggnad utifrån egna upplevelser och aktuella
händelser.

Följande förmågor kommer vi att fokusera på under detta arbetsområde:

Analysförmåga- förstå varför något är på ett visst sätt och kunna förklara det. 
Begreppslig förmåga- förstå olika begrepp, d.v.s. nya ord som används inom ett visst ämne t.ex. ordet/begreppet mångfald.Kunskaper om hur experiment kan genomföras och kan dokumenteras.

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta så här;

Vi kommer att diskutera, läsa, se på film, gå ut i naturen, sortera och bestämma växter. Vi kommer att laborera, ställa hypoteser och skriva labbrapporter.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6

Matriser

Bi Ke
Växter och svampar

Nivå 1
Grundläggande/enkel nivå
Nivå 2
Utvecklad nivå
Nivå 3
Välutvecklad nivå
Jag känner till vad fotosyntesen är och kan förklara hur den fungerar.
Jag förklarar till viss del på egen hand och kan med viss hjälp redogöra för fotosyntesen.
Jag kan på egen hand ganska säkert och utförligt förklara vad fotosyntesen är och hur den fungerar.
Jag kan helt på egen hand säkert och mycket utförligt förklara vad fotosyntesen är och hur den fungerar.
Jag kan förklara hur olika växter samspelar med den miljö de lever i.
Jag kan till viss del förklara hur några olika växter samspelar med den miljö den lever i.
Jag kan på egen hand och ganska säkert förklara hur olika växter samspelar med den miljö de lever i.
Jag kan helt på egen hand utförligt förklara hur olika växter samspelar med den miljö de lever i.
Jag känner till namn på vanligt förekommande växter i vår natur.
Jag känner till några vanligt förekommande växter i vår natur.
Jag känner till flera vanligt förekommande växter i vår natur.
Jag känner till många vanligt förekommande växter i vår natur.
Jag kan genomföra och dokumentera laborationer med växter och dra slutsatser av resultatet.
Jag kan genomföra enkla laborationer och göra enkla dokumentationer. Jag kan dra enkla slutsatser av resultatet.
Jag kan genomföra laborationer och göra dokumentationer som tydligt visar resultat och slutsats. Jag kombinerar bilder och text.
Jag kan genomföra laborationer och göra dokumentationer som tydligt visar resultatet. Jag resonerar medvetet och väl grundat kring slutsatsen. Jag kombinerar bilder med text på ett medvetet sätt.