Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klädsömnad, joggingbyxor.

Skapad 2016-08-26 09:15 i Västra Stenhagenskolan Uppsala
Sy ett par byxor och lär dig alla stegen i klädsömnad.
Grundskola 7 – 9 Slöjd

Sy ett par byxor och lär dig alla stegen i klädsömnad.

Innehåll

Mål för elev

Du ska rita en noggrann skiss med mått och fågval och där du har lagt till egna idéer. Du ska sy ett par joggingbyxor, korta eller långa. Du ska öva dig på att följa en beskrivning, både muntlig och skriftig. Du ska arbeta självständigt med alla delar i klädsömnaden. Du ska sy ett par byxor som är hållbara.

Kopplingar till läroplan

 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl  7-9
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.

Genomförande

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar där vi går igenom de olika stegen i klädsömnad som:

 • måttagning och bestämma storlek
 • rita av mönster
 • göra markeringar
 • lägga ut mönster trådrakt på tyget
 • sy med trikåsöm

Du ska rita en noggrann ritning av dina byxor i din planering.

Du ska arbeta så självständigt som möjligt efter de gemensamma genomgångarna.

Vid minst 5 tillfällen ska du skriva om ditt arbete i loggen.

När du är klar gör du en utvärdering av ditt arbete.

 

 

 

Redovisning

När du är klar med ditt arbete skriver du en utvärdering med hjälp av frågor som du får från mig.

Elevinflytande

Du väljer själv modell , tyg, och dekorationer.

Matriser

Sl
Bedömningen gäller

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Ämne
Förmågan att formge föremål i olika material.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirations- material. Exempel: Du väljer bland de exempel som jag visar.Du gör en enkel skiss.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ. Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirations- material. Exempel: Du väljer något av de färdiga exemplen som finns men gör ändringar och lägger till egna idéer. Du gör en skiss med mått och färgval.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ. Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp. Exempel. Du väljer antingen något av de färdiga exemplen men lägger till egna utvecklade idéer. Du gör en utvecklad skiss av dina byxor eller shorts.
Ämne
Förmågan att framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Exempel: Du behöver ibland hjälp med att till exempel använda olika redskap och tekniker.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ. I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Exempel: Efter gemensamma genomgångar kan du använda verktyg och redskap så att dina byxor blir hållbara..
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ. I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision. Exempel: Du använder de redskap och maskiner som du behöver på ett sätt så att dina byxor blir hållbara och noggranna.
Ämne
Förmågan att välja och motivera tillvägagångssätt.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val. Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Exempel: Du håller reda på dina saker och hjälper till att fundera ut vad nästa steg i ditt arbete ska bli. Du skriver i din loggbok om ditt arbete och beskriver med hjälp hur ditt arbete går framåt.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val. Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt. Exempel: Du tar ditt arbete framåt på egen hand och vet vad ditt nästa steg ska bli. Du skriver om ditt arbete i din loggbok förklarar varför du har gjort de val du har gjort.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val. Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Exempel: Du arbetar självständigt och tar egna initiativ. Du beskriver ditt arbete i din loggbok och du ger utförliga förklaringar till de val du har gjort.
Ny aspekt
Förmågan att analysera och värdera arbetsprocesser.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. Exempel: I din utvärdering svarar du enkelt på frågorna.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. Exempel: Du skriver en text med hjälp av ut- värderingsfrågorna där du beskriver hur du har arbetat och vad du kunde gjort annorlunda.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. Exempel: Du skriver en utförlig text med hjälp av utvärderingsfrågorna där du beskriver hur du har arbetat och hur och vad du hade kunnat förändra med ditt arbete och din produkt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: