Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sex- och samlevnad åk 8

Skapad 2016-08-26 09:29 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 7 – 9 Biologi
Vi människor föds med en sexualitet, men under tonåren brukar sexualiteten förändras och förstärkas samtidigt som kroppen går från barn till vuxen. Det är vanligt att ha frågor om sexualitet och de tankar och känslor som hänger ihop med den. Under det här arbetsområdet kommer du förhoppningsvis att få svar på många av dina frågor och kanske få nya frågor att ta med dig ut i livet.

Innehåll

Arbetsområdet kommer att inledas med filmen Hip hip Hora fredagen den 26 augusti.  Filmen blir en introduktion om jämställdhet och begränsande normer. Direkt i anslutning till filmen kommer vi att ha ett filmsamtal.

 

Moment 1 (tjej- och killfrågor)

Inför tillfälle 3 ska du formulera två frågor. Är du kille ska du ställa två frågor till tjejerna, är du tjej ska du ställa två frågor till killarna. Maila mig/sms:a så sammanställer jag på två dokument.

Uppgift: Besvara frågorna i mindre grupp. Lämna svaren till Olivia. (Maila gärna!)

 

 Moment 2 - två tillfällen/grupp 

Sexuella trakasserier RFSU

 • Ramar
 • Berättelsen om Tina

  

Moment 3 (skönhetsideal)

Vi tittar på klippen om retuscherade bilder. Diskuterar två och två om varför?

 

Moment 4 (kärlek och förälskelse)

Dags att prata om kärlek och förälskelse - din drömpartner och skönhetsideal.

Vi tittar på filmen Förälskad.

Uppgift: Skriv ner hur din drömpartner ska vara (10min). Vi går sen ihop i mindre könshomogena grupper. Tjejerna sammanställer sina ord, killarna sammanställer sina ord. Sammanställning mailas till Olivia. Vi fortsätter sen att prata om/diskutera orden och skönhetsideal.

 

Moment 5 (kvinnan och mannens anatomi)

 

Moment 6 (sexuellt överförbara sjukdomar)

Frågor att besvara i mindre grupp

- Hur sprids sexuellt överförbara sjukdomar? Tips: Slemhinnor.

- Hur kan man hindra att bli smittad av sexuellt överförbara sjukdomar?

Uppgift: Menstruationscykeln

-Testa hållbarhet hos kondomer och uppsugningsförmåga hos tampong och binda.

 

Moment 7 (sexuellt överförbara sjukdomar)

Källkritik och öppen lektion
Vi kommer att göra en källkritisk granskning av två sidor om abort
- RFSU om abort och för kvinnas rätt att bestämma
- Ja till Livet om abort och för fostrets rätt till liv

 

 Moment 9 (befruktning och graviditet)

 

 _________________________________________________________________________________________________

 

Läromedel 

Spektrum Biologi (Tredje upplagan) s. 210-232

Spektrum Biologi Light (Första upplagan) s. 113-124.

Inläst material finns på Inläsningstjänst. 

 

_________________________________________________________________________________________________

 Länkar

Din ungdomsmottagning på nätet.

www.umo.se 

 

Riksförbundet för sexuell upplysning

http://www.rfsu.se/

 

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter.

http://www.rfsl.se/

 

Uppgifter

 • Straff: Sexuella trakasserier

 • Straff: Sexuella trakasserier

 • Laboration: Mensskydd

 • Abort - granska, jämför och ta ställning

 • Fråga 1

 • Fråga 2

 • Fråga 3

 • Menstruationscykeln

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Bedömningsmatris Sex och samlevnad ht 16 åk 8

Lägre nivå
--------------------->
--------------------->
Högre nivå
Diskussion
Förmåga att diskutera frågor som rör sex och samlevnad såväl skriftligt som muntligt...
 • Bi  E 9
....enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
....utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
..... välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Information
Användande av informationskälla på...
 • Bi  E 9
... ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter
....ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter
...ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter.
Kunskaper
Förmågan att använda modeller för att visa på samband som rör fortplantningsorganens byggnad och funktion (hur de är uppbyggda och fungerar).
 • Bi  E 9
Enkla samband .
Utvecklade samband.
Välutvecklade samband.
Begrepp
Förmågan att använda begrepp
 • Bi  E 9
Du kan använda dig av några begrepp som tillhör området.
Du kan använda dig av lämpliga begrepp som tillhör området.
Du behärskar och visar på god förståelse av begrepp som tillhör området.
Naturvetenskapliga upptäckter
Kunskaper om olika naturvetenskapliga upptäckter
 • Bi  E 9
Du kan ge exempel på och beskriva några upptäckter som fått betydelse för människans samlevnad t ex (preventivmedel, aborter), vaccinationer (livmoderhalscancer), mediciner (könssjukdomar).
Du kan förklara och visa på samband mellan några upptäckter som fått betydelse för människans samlevnad t ex (preventivmedel, aborter), vaccinationer (livmoderhalscancer), mediciner (könssjukdomar).
Du kan förklara hur några upptäckter som fått betydelse för människans samlevnad hänger ihop och bildar helheter t ex (preventivmedel, aborter), vaccinationer (livmoderhalscancer), mediciner (könssjukdomar). Vilken betydelse kan dessa kunskaper få i ett kulturellt sammanhang?
Resonera 1
Resonera kring hälsa och sjukdomar
 • Bi  E 9
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdomar och sexualitet (betydelsen av preventivmedel för att motverka sjukdomar och betydelsen av preventivmedel för samlevnad).
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hälsa, sjukdomar och sexualitet (betydelsen av preventivmedel för att motverka sjukdomar och betydelsen av preventivmedel för samlevnad).
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hälsa, sjukdomar och sexualitet (betydelsen av preventivmedel för att motverka sjukdomar och betydelsen av preventivmedel för samlevnad).
Resonera 2
Resonera kring sexualitet
 • Bi  E 9
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring samlevnad och sexualitet (kännedom om olika sexualiteter och samlevnadsrelationer)
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring samlevnad och sexualitet. (kännedom om olika sexualiteter och samlevnadsrelationer samt betydelsen av dessa)
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring samlevnad och sexualitet.(kännedom om olika sexualiteter och samlevnadsrelationer samt betydelsen av dessa t ex kulturellt, samhällsperspektiv)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: