Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 1 (Tal och mönster)

Skapad 2016-08-26 09:30 i Haverdals byskola Halmstad
Mål för Prima Formula 4 kapitel 1.
Grundskola 4 Matematik
Du kommer genom att arbeta med Prima Formula 4, få möjlighet att träna dina matematiska färdigheter.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

Utveckla dina matematiska färdigheter och ge dig strategier och verktyg så du känner dig säker och trygg när du utmanar dig själv under lektionerna.

Kursplan

Kursplanerna är nationella styrdokument som innehåller syftet med och de långsiktiga målen för undervisningen i ämnet. Det centrala innehållet visar på vad som ska behandlas i undervisningen. Kunskapskraven anger kunskapsnivån för godtagbara kunskaper och för de olika betygstegen.

Så här kommer vi att arbeta...

Vi kommer att arbeta med matematik på olika sätt.

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar där vi tränar på olika matematiska strategier samt hur man formulerar lösningar muntligt och skriftligt. 

Vi kommer att träna på att bedöma rimligheten i olika svar.

Du kommer att arbeta enskilt och ibland tillsammans med andra i Formula 4 för att befästa dina kunskaper.

Du kommer att arbeta med praktisk matematik för att få en mer konkret bild av olika uppgifter.

Du kommer att göra diagnos under arbetets gång, som kommer att visa om du behöver träna mer på grundläggande begrepp eller om du behöver extra utmaning.

Viktiga begrepp

 • Mönster
 • Talföljd
 • Siffror
 • Tal
 • Plats, position
 • Värde
 • Ental, tiotal, hundratal, tusental
 • Udda tal
 • Jämna tal
 • Summa
 • Addera
 • Tallinjer
 • Fyrsiffrigt
 • Siffersumma

Detta ska bedömas...

Matrisen är en checklista för matematiska färdigheter efter att ha arbetat med kapitel 1 i Prima Formula 4.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Diagnos 1 årskurs 4

På väg
Kan
Kan mer
Upptäcka mönster i figurer och talföljder
Jämföra och ordna tal efter storlek
Läsa av och sätta ut tal på tallinjer
Visa hur du gör när du försöker lösa problem
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: