Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd Textil planering "Tre tekniker" 2016/17

Skapad 2016-08-26 09:34 i Norrbergsskolan Vaxholm Stad
Det handlar om att lära om och träna tre skilda textila tekniker genom att arbeta fram ett eller flera slöjdföremål.
Grundskola 7 Slöjd
Du som elev tränar och lär om teknikerna 1) Applikation, 2) Schablontryck och 3) fritt Broderi (stjälkstygn) genom att arbeta fram ett eller flera olika slöjdföremål. Du arbetar fram ett individuellt slöjdarbete i enlighet med slöjdens arbetsprocesser; idéutveckling, överväganden, framställning och värdering & tolkning. Du framställer efter egen idé ett motiv/logga för varje enskild teknik eller kombinerar de tre olika teknikerna i ett motiv/logga. Du arbetar utifrån dina egna förutsättningar och din egen planering.

Innehåll

Syfte

Du utvecklar kunskapen om olika hantverkstekniker, såsom applikation, schablontryck och broderi genom att följa instruktionsfilmer från Youtube. Genom arbetet utvecklas och förbättras färdigheten/handlaget och vetskapen om dessa. Symaskinskunskap befästs ytterligare.

Centralt innehåll

 

Undervisning/Tidsram

Du utvecklar kunskapen om olika hantverkstekniker, såsom applikation, schablontryck och broderi genom att följa instruktionsfilmer från Youtube. Genom arbetet utvecklas och förbättras färdigheten/handlaget och vetskapen om dessa. Symaskinskunskap befästs ytterligare.

BedömningKopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
slöjdmatris år 7-9

F
E
C
A
Formge och framställa slöjdföremål
På ett enkelt och delvis genomarbetat sätt.
På ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt.
På ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt.
Förstå instruktioner och ta egna initiativ
Utifrån instruktioner.
Utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Utifrån instruktioner och egna initiativ.
Formulera och använda handlingsalternativ
Under arbetssprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Använda några hantverkstekniker, redskap och verktyg
På ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
På ett säkert och ändamålsenligt sätt.
På ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision
Motivera egna val
Du väljer tillvägagångsätt på ett enkelt sätt utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt.
Du väljer tillvägagångsätt utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Du väljer tillvägagångsätt utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt och ger välutvecklade val.
Utveckla ideér/bidra med ideér
Du kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla ideér med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla ideér med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla ideér med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv sökt upp.
Pröva och ompröva
Du kan pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Du kan pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Du kan systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Ge omdömen om arbetsprocessen samt identifiera och kommentera samband mellan form, funktion och kvalitet
Du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvallitet.
Du kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form , funktion och kvalitet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka och resonera om föremåls uttryck
Du tolkar slöjdföremåls utryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Du tolkar slöjdföremåls utryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Du tolkar slöjdföremåls utryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

F
E
C
A
Helhetsbedömning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: