Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flerstämmig sång 2016/2017

Skapad 2016-08-26 09:36 i Dalhemsskolan Helsingborg
Vi arbetar med röstvård, sång i stämmor och improvisation.
Grundskola 7 Musik

Visst är det kul att sjunga? Nu får du dessutom lära dig hur rösten fungerar, hur du värmer upp den och tar hand om den, samt testa på att improvisera sång. Givetvis sjunger vi en massa, med stämmor! Förmågan att sjunga står i fokus!

Innehåll

Undervisning

Vi sjunger tillsammans, både unisont och i stämmor. Läraren går igenom hur rösten fungerar och hur och varför man värmer upp rösten innan man sjunger. Vi pratar om begrepp inom sång (såsom "sopran" "bröstklang" med mera) och provar också på att improvisera sång. 

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Röstvård, hörselvård och orsaker till att musiklyssnande och musicerande kan bidra till hörselskador samt hur hörselskador kan förebyggas.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer.

Avsnitt 2

Matriser

Mu
Flerstämmig sång

E
C
A
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då ed viss säker­het rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med god säker­het rytmoch tonhöjd.

Mu
körsång

Rubrik 1

sång
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Aspekt 1
rösten
Du behöver handledning om hur rösten fungerar. Du deltar passivt i uppsjungnings och tonbildningsövningar.
Du känner till hur din röst fungerar och deltar aktivt i uppsjungnings och tonbildningsövningar.
Du känner väl till hur rösten fungerar och jobbar på ett medvetet sätt med uppsjungnings och tonbildningsövningar.
Du är mycket väl medveten om hur rösten fungerar och jobbar på ett målmedvetet sätt med uppsjungnings och tonbildningsövningar. Du har förmågan att själv handleda och genomföra uppsjungning och tonbildning i kören
Ny aspekt
förmåga att sjunga flerstämmig sång
Du kan med handledning och stöttning sjunga din stämma i flerstämmig sång.
Du kan tillsammans med dina kamrater sjunga din stämma i kören.
Du kan på ett självständigt sätt sjunga din stämma i kören.
Du kan självständigt och medvetet sjunga din stämma i kören och är lyhörd för nyanser och balans i kören. Du är säker och kan leda stämman.
Ny aspekt
skapande
Använder körsång för att uttrycka sig eller förstärka ett budskap. Väljer metod och uttrycksform med handledning.
Kombinerar körsång med olika uttrycksformer (t.ex. text, dans, rörelse) i skapande för att uttrycka sig. Sätter sin egen prägel på andras idéer.
Kombinerar körsång med olika uttrycksformer (t.ex. text, dans, rörelse) i skapande på olika vis för att uttrycka sig. Använder kreativt och utvecklande sina kunskaper.
Kombinerar körsång med olika uttrycksformer (t.ex. text, dans, rörelse) i skapande och improvisation på olika vis för att uttrycka sig. Använder kreativt och utvecklande sina kunskaper i olika sammanhang. Använder musiken som ett personligt uttrycksmedel i eget skapande
Ny aspekt
samspel
Arbetar isolerat ifrån övriga i gruppen och har inte alltid med dig rätt material.
Deltar passivt i gruppen, och tillför ibland lösningar i samarbete med andra och har för det mesta med dig ditt material.
Deltar aktivt i gruppen, diskuterar och resonerar sig fram till olika lösningar i samarbete med andra. Du tar ansvar för att ha med dig rätt material
Är aktiv och engagerad i grupprocessen, lyfter kvalitén på både innehåll och presentation. Du har alltid med dig rätt material och är förberedd för kör- repetitionen.

Mu

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Aspekt 1
Ny aspekt
Ny aspekt
Ny aspekt

Mu

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Aspekt 1
Ny aspekt
.
Ny aspekt
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: