Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2016-08-26 09:40 i Västra Karups skola Båstad
Grundskola 4 – 0 Svenska Matematik
Mönster och tal. Hur ser fortsättningen på ett mönster ut? Vilket tal är störst?

Innehåll

Undervisning

De förmågor som bedöms kommer att tränas genom att vi:
 • har genomgångar och diskussioner
 • löser olika matematiska problem i olika typer av grupper
 • ger och tar emot respons från kamrater
 • räknar i våra matematikböcker

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
 • lösa olika matematiska problem
 • använda olika strategier och metoder
 • redovisa och förklara dina lösningar
 • använda lämpliga ord och begrepp

Bedömning

Du visar dessa förmågor genom att:
 • i diskussioner använda lämpliga ord och begrepp
 • i det dagliga arbetet använda metoder och strategier samt kunna resonera kring dessa
 • i det dagliga arbetet redovisa dina lösningar på ett överskådligt sätt
 • enskilt och i grupp lösa olika matematiska problem

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: