Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genrekännedom åk 7 ht 2016

Skapad 2016-08-26 09:44 i Dalhemsskolan Helsingborg
Kunskap om olika musikstilar
Grundskola 7 Musik

Arbetsområdet där vi lär oss om olika genrer & musikstilar.

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Kopplingar till läroplan

 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.

Konkretiserade mål

Kunna redogöra för skillnaden mellan flera olika genrer (musikstilar)
Utförligt kunna beskriva genretypiska detaljer.
Ge flera exempel på grupper och artister som tillhör samma genre.

Arbetssätt

Arbetet sker dels i ren föreläsningsform samt genom samtal & diskussion.
Tillfälle kommer att ges att lyssna på en mängd olika genrer.
Eleven får jobba med ett läsningsmaterial  för repetition. Eleven ska välja en artist i häftet och göra en utförligare beskrivning av personen/gruppen. Eleven ska samtala , diskutera och jämföra olika genrer.

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att på lektionerna vara delaktig i diskussioner och samtal.
Du ska visa dina kunskaper genom att vid lyssningslektioner beskriva och redogöra för genretypiska detaljer och olikheter mellan genrer.
Du ska visa dina kunskaper genom att lämna in skriftligt arbete - en utförligare beskrivning av artist/grupp som du har valt skriva om.

 

 

Matriser

Mu
Kunskapskrav musik

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

E
C
A
Eleven kan även ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan även ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan även ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Dessutom kan eleven i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Dessutom kan eleven i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Dessutom kan eleven i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer samt med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: