Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering - Språkutveckling genom takk tecken.

Skapad 2016-08-26 10:01 i Diamanten Dibber Sverige AB
språkarbete under 2016/2017
Förskola
TAKK är ett redskap och komplement till det talande språket som innebär att den som pratar samtidigt tecknar de viktigaste orden. Vi använder oss av TAKK som ett stöd till det talande språket. Det gynnar alla barns språkutveckling. Fördelar med TAKK: Tecken kräver mindre tal än finmotorik. Tecken använder andra sinnen. Man kan både se och känna tecken. Tecken ger barnet redskap att samspela språkligt innan/om inte talet kommer. Ett bra hjälpmedel åt barn med annat modersmål än svenska. Användning av tecken hjälper att sänka ljudnivån i förskolan.

Innehåll

 

Nedbrytning av valda läroplansmål

Utveckling sker:

- När pedagoger tecknar i vardagen.

- När barnen kan visa vad de vill.

- När barnen tecknar till sånger, ramsor och vid matbordet samt vid fruktstunden.

Genomförande/Arbetsmetoder

- Veckans tecken, bild på tecknet sitter i samlingshörna.

- Tecken vid fruktstunden och tecknar frukterna som bjuds.

- Färgtecken vid tex påklädning.

- Vid lunch, vi frågar vad de vill dricka.

- Genom att själva vara aktiva och använda tecken ofta.

 

 

Uppföljning

I vissa sammanhang använder vi pedagoger tecken, men vi är inte riktigt där vi vill vara idag. Vi vill använda det som en naturlig del i vardagen och i kommunikationen med barnen.

Det som idag fungerar bäst är tecknen vid samling och i matsituationen.

 

Utvärdering

 • dokumentation,
 • observationer,
 • reflektioner och intervjuer med barnen,
 • pedagogisk dokumentation samt
 • utvecklingssamtal med föräldrar.

 

Analys och utveckling

-Hur har barnen uppfattat detta?
-Vad har de varit intresserade av, vad var svårt, roligt m.m.
-På vilket sätt har barnen varit resurser för varandra i sitt lärande?
-Måluppfyllelse, hur och på vilket sätt?
-Vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?
-Vad var barnen intresserade av och ville veta mer om?
-Hur går vi vidare?
-Hur kan vårt arbete förbättras och utvecklas?

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: