Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Strategier för språk och lärande HT-16 åk 7

Skapad 2016-08-26 10:27 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Studieteknik - träna olika strategier för läsning- och inlärning.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Du ska få lära dig olika strategier för hur du kan lyckas med din läsning, din inlärning och ditt skrivande. Dessa strategier fungerar i alla ämnen i skolan och du kommer även kunna använda dem vid andra tillfällen i livet.

Innehåll

 

SYFTE

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, förmågan att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa (kursplan svenska, Lgr11).

Under detta arbetsområde ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

* förstå ord

* förstå att texter kan innehålla mer information än den som står tydligt uttryckt med ord (skönlitterära texter)

* hitta den viktigaste informationen i en text

* läsa faktatexter där du använder olika typer av lässtrategier (sakprosa)

 

ARBETSSÄTT - Vad? Hur? 

Vi tittar på filmer från UR Skola om lästekniker

Vi läser om språk och lärande och du får lära dig strategier som kan hjälpa dig att förstå ord

Vi tränar på att läsa på, mellan och bortom raderna och du får lära dig olika strategier som kan hjälpa dig att förstå att texter kan innehålla mer information än den som står tydligt uttryckt med ord

Vi tränar på att hitta nyckelinformation i texter och du får lära dig om strategier som kan hjälpa dig att hitta den viktigaste informationen i en text

Vi läser faktatexter och du tränar på olika sätt hur du kan göra för att minnas och lära dig innehållet

 

BEDÖMNING

Du kommer  vid tillfälle att få visa dina kunskaper kring din förmåga att:

- läsa på det sätt som vi tränat med de olika lässtrategierna.

- sammanfatta information i faktatexter som du arbetar med i NO och SO.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
    Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: