Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tidningsställ åk 5 ht 16, Ljungskileskolan

Skapad 2016-08-26 10:46 i Ljungskileskolan Uddevalla
Tidningsställ-ett samarbete emellan trä- och textilslöjd.
Grundskola 5 Slöjd

Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Övergripande mål

Följande övergripande mål ligger till grund för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

Ämnesmål

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet.

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

Ämnesinnehåll

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med.

Kopplingar till läroplan

 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Konkretiserade mål

Det innebär att du ska tillverka ett tidningsställ.
Du ska:

   • Kunna sy en dubbelvikt fåll.
   • Med viss hjälp kunna följa en arbetsbeskrivning.
   • Kunna använda symaskinen och dess funktioner.
   • Kunna de sömnadsord du träffar på i samband med arbetsområdet.
   • Kunna namnen på de verktyg och maskiner du använder.
   • Kunna såga ut och slipa figuren fin.
   • Kunna måla figuren.
   • Utvärdera arbetsprocessen, som ledde fram till det färdiga tidningsstället, i din slöjdbok med tonvikt på färg, figur och materialval.
   • Tillverka ett hållbart och användarvänligt tidningsställ.

 

 

Arbetssätt

Utifrån muntliga och skriftliga instruktioner arbeta praktiskt med att tillverka ett tidningsställ i både trä och tyg.
På olika sätt träna in namnen på de verktyg och redskap du använder, och kunna de begrepp som hör till arbetsområdet.

Matriser

Sl
Tidningsställ

Mål
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Slöjdföremål
Du formger och tillverkar ditt tidningsställ ganska noggrant.
Du formger och tillverkar ditt tidningsställ noggrant.
Du formger och tillverkar ditt tidningsställ mycket noggrant.
Instruktioner
Du arbetar efter beskrivningen/instruktionen med mycket hjälp.
Du läser och försöker förstå beskrivningen/instruktionen.
Du läser och arbetar efter beskrivningen/instruktionen i stort sätt helt självständigt.
Hantverkstekniker
Du använder verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som i huvudsak fungerar.
Du använder verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar bra.
Du använder verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar mycket bra.
Arbetsprocessen
Du hjälper till att ge förslag som gör att slöjdarbetet går framåt.
Du ger förslag som i stort sätt gör att slöjdarbetet går framåt.
Du ger förslag som gör att slöjdarbetet går framåt.
Ge omdömen
Du ger enkla omdömen om arbetsinsats och kvalitet.
Du ger utvecklade omdömen om arbetsinsats och kvalitet.
Du ger välutvecklade omdömen om arbetsinsats och kvalitet.
Tolka
Du berättar knapphändigt om valet av figur och färger, samt material.
Du berättar om valet av figur och färger, samt material.
Du berättar utförligt om valet av figur och färger, samt material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: