Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vänskap med språkinriktning

Skapad 2016-08-26 11:16 i Regnbågen Dibber Sverige AB
Vi har valt att arbeta med Babblarna som ett tema för att i första hand stimulera & utveckla barns språkinlärning på ett roligt & inspirerande sätt. Denna gång är det Doddo som står för vår värdegrund som kommer att besöka oss.
Förskola
Quintus, Masha och Björner som står för vår värdegrund kommer att berätta och visa oss hur man är en bra kompis. De kommer också att följa med ett barn hem varje helg.

Innehåll

SYFTE

Quintus Masha Björnen känslor/social kompetens

I våras tittade vi på filmen Masha och Björnen och barnen visade stort intresse för detta. Vi har nu planerat att jobba vidare med detta tema under höstterminen som "hjälper oss" med värdegrundsfrågor & är expert på hur man är en bra kompis. Detta med språkinriktning som grund.

MÅL UR LÄROPLANEN - Normer & Värden

 

 

MÅL UR LÄROPLANEN - Barns inflytande

 

MÅL UR LÄROPLANEN - Utveckling & lärande SPRÅKMÅL

METOD

De tre kommer att besöka oss på våra samlingar , introducerar temat med att visa och berätta hur man är en bra kompis. Vi kommer sedan att skapa trivselregler, hur vi vill ha det på Näckrosen för att alla ska vara trygga, glada och känna gemenskap. Att vara en bra kompis handlar också om att ta ansvar för sina egna handlingar och även om förskolans miljö. De tre kommer att fråga om dom får följa med ett barn hem varje helg. Barnen får då ansvara för att ta hand om nya kompisar och ser till att de har det bra. När barnen kommer tillbaka till förskolan efter helgen får hon/han visa och berätta med hjälp av bilder om besöket.

Barnen får träna att:

- prata inför grupp

- återberätta

- lyssna på kompisarna

- reflektera och ställa frågor om innehållet

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vi dokumenterar hur barnen jobbar med de olika uppdragen de får (som är kopplade till Lpfö98). Vi dokumenterar med hjälp av lärplattan, observerar det barnen säger/gör, barnens ev teckningar/skapelser. Den pedagog som inte är ansvarig för samlingen/uppgiften dokumenterar. Vi dokumenterar varje gång vi får ett uppdrag & genomför uppdraget.

UPPLÄGG

Vi planerar att arbeta med Quintus, Masha och Björnen.

På varje avdelningsplanering/möte kommer vi att reflektera över vårt arbete & därefter planera fortsättningen utifrån barnens intressen.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: