Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltid - från Digerdöd till Gustav Vasa

Skapad 2016-08-26 11:48 i Kyrkbyskolan Ale
Grundskola 5 – 6 Historia
Den avslutande delen av Medeltiden, från 1300-tal till Medeltidens slut och Gustav Vasas förändringar för ett nytt Sverige.

Innehåll

Medeltiden 1300-1500 och Gustav Vasa, ”landsfadern”.

 Innehåll:

 • Digerdöden
 • Hansan, handeln och staden
 • Kalmarunionen
 • Drottning Margareta
 • Dalaupproret
 • Stockholms Blodbad och Kristian Tyrann/Den Gode.
 • Gustav Vasa

 

Kunskapsmål:

 •  Veta vad som händer om man blir sjuk, och hur sjukvården på medeltiden fungerar.
 • Veta på vilket sätt som synen sjukdom och sjukvård är annorlunda idag jämfört med på medeltiden
 • Veta varför handeln med varor är en maktfaktor på medeltiden, och hur handeln påverkar uppkomsten av städer.
 • Veta vad handeln med varor får för konsekvenser för livet i och utanför städerna i Sverige.
 • Veta hur några olika personer i och utan maktposition vill förändra Sverige mot slutet av 1300-talet och framåt.
  • Vilka olika tankar om förändring finns? (Vad vill Margareta och hennes motståndare? Vad vill den danske kungen? Vad vill Dalkarlarna i Dalarna? Vad vill Gustav Vasa?)
  • Vad är syftet med förändringarna?
  • Hur/vad blir resultaten av försöken till förändring?
  • Hur märker vi än idag av de förändringar som faktiskt genomfördes?

 Hur?

 • Enskilt arbete eller arbete i grupp.
 • Arbete på egen hand eller utifrån frågeställningar från Pia.
 • Söka fakta på internet, i böcker från biblioteket eller i läroböcker.
 • Se på filmer, anteckna med stödord.
 • Arbeta på dator eller för hand.
 • Göra power point eller annat dokument.

Visad kunskap:

 • Genom att lämna in sitt arbete.
 • Genom att redovisa sitt arbete inför klassen.
 • Genom att göra en utvärdering med frågeställningar som utgår från frågorna till kunskapsmålen samt kunskapskraven i LGR11.

 

När:

 • Den avslutande utvärderingen görs onsdag 28 september.

Matriser

Hi
Kunskapskrav historia

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

E
C
A
,
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
,
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och nyanserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning avkällor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: