Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för samling - Lille Skutt

Skapad 2016-08-26 13:12 i Bamsebo Dibber Sverige AB
VAD ska vi göra, VARFÖR ska vi göra det och HUR ska vi göra det.
Förskola
Samling är en viktig aktivitet under dagen som sker innan lunchtid. Innan varje sång räknar vi på två olika språk: engelska och svenska. Vi använder oss utav bildkort som barnen väljer från själva. Detta hjälper barnen att förstå vilken sång som vi kommer att sjunga. Under samlingen sitter barnen i en ring på mattan och väntar på sin tur att välja ett kort.

Innehåll

BAKGRUND

Vi har uppmärksammat att barnen har ett stort intresse för sång, lek och matematik m.m. Detta är något vi vill använda oss av i våra samlingar med barnen för att bekräfta deras intressen. Vi anser att samlingar är bra tillfälle för att skapa gemensamhet, se varandra,  träna på turtagning och på att lyssna på varandra.

MÅL

Samlingen har ett syfte i verksamheten. Dels är det ett tillfälle för oss pedagoger att se och bekräfta varje barn men även ett tillfälle för barnen att utveckla sin förmåga att lyssna på såväl oss pedagoger som varandra. Samlingen är även en bra tillfälle för utveckling och lärande samtidigt som det är roligt.

METOD - GENOMFÖRANDE

Samling har vi med alla barn. Pedagogen som håller samlingen förbereder material. Vi kommer att arbeta så konkret så möjligt för att locka även barn som upplever samlingen tråkig eller jobbig. Vi illustrerar med olika material för att få barnens uppmärksamhet och ge barnen möjlighet att vara aktiva under samling situationer. Andra pedagoger ansvarar för att fotografera och anteckna vad barnen säger/gör.

Under samlingen har barnen stor inflytande och delaktighet i planeringen.De får påverka innehållet med sina reflektioner och utvärderingar.

 

DOKUMENTATION

Vi kommer att dokumentera, såväl det enskilda barnet som gruppen i helhet med pedagogisk dokumentation, bilder, video och observationer och barnen teckningar och skapande.

 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi reflekterar över processer som varit och tar reda på hur vi går vidare. I våra reflektionsplaneringar varje vecka. Kontinuerlig utvärdering och uppföljning kommer vi göra genom analys av dokumentation och samtal med pedagoger. Vi reflekterar över processer som varit och tar reda på hur vi går vidare.

Kopplingar till läroplanen

 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: