Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inskolning/överlämning

Skapad 2016-08-26 13:28 i Diamanten Dibber Sverige AB
Detta är en planering som vi ska använda för att få en genomtänkt och välplanerad inskolning från "jag" till "vi". Att vara väl förberedd inför inskolning skapar trygghet för alla barn, föräldrar och pedagoger. VAD ska vi göra, VARFÖR ska vi göra det och HUR ska vi göra det.
Förskola
Inskolning/överlämning görs för att barnen ska känna sig trygga och välkomna.

Innehåll

 

 

MÅL

Målet med inskolning är att barnet känner sig trygg, vet var allting finns och vad man har för rutiner och regler för allas trevnad. Ta ansvar för eget och förskolans saker.

METOD - GENOMFÖRANDE

Redan på vårterminen får barnen möjlighet att följa med i bussen i mån om plats som en liten inskolning. När vi är kvar på förskolan erbjuder vi blivande Nyponbarn att få vara med oss ute eller inne beroende på vilken aktivitet som är inplanerad.

I maj har vi Föräldramöte för nya föräldrar där vi lämnar över dokument som:

kontaktuppgifter, om fotografering, allergier, medicinering, viktiga datum, hämtning/ lämning, sjukdomar. Vi berättar om Helianthus policy.

Innan inskolningen förbereder vi barnets sittplats, hylla med namn och bild så att barnen känner igen sig och känner sig välkommen.

På bussen har vi inskolning beroende på hur gruppen fungerar och hur snabbt barnen känner sig trygga och lär sig våra regler och rutiner. Under vår inskolning åker vi till vår basplats som är Lida varje dag just för trygghetens skull.

 

DOKUMENTATION
Vi använder oss av  Ipad, mobiltelefoner, bilder, observerar och intervjuar barnen.

Vi dokumenterar barnens intresse, utveckling och uppföljning. 

Vi dokumenterar det enskilda barnet och hela barngruppen.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

När ska vi utvärdera och hur?

Vi utvärderar vid varje planeringstillfälle.
Vi reflekterar över processer som varit och tar reda på hur vi går vidare.

Reflekterar vid planeringar som vi har varannan vecka 2 timmar.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: