Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghet för blå gruppen

Skapad 2016-08-26 13:35 i Regnbågen Dibber Sverige AB
Pedagogisk planering för blåa gruppen.
Förskola

Hur vi arbetar med tryggheten  för blåa gruppen på avd Anemonen.

Innehåll

BAKGRUND Varför?

Vi vill att :

- barn och föräldrar ska känna sig trygga i att lämnas på förskolan.

- alla barn får uppleva sitt eget värde och få en god självkänsla.

- alla barn får lära sig innebörden av gemensamma regler .

- alla barn ska känna sig trygga och våga stå för vad man tycker.

 

 

MÅL

 

Förskolans egna kopplingar till Lpfö

" Omsorg om det enskilda barnets välbefinnandet, trygghet, utveckling och lärande ska prägla arbetet i förskolan.

Hänsyn ska tas till barnens olika förutsättningar och behov."  

Arbetslaget ska

- stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respekter varandra

- samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan." 

METOD

- Alla barn blir väl mottagna när de kommer till förskolan   på morgonen. En personal tar alltid emot vid lämning och hämtning.

- Vi hälsar alltid på varandra.

- Personalen checkar av med varandra med jämna mellanrum hur kontakten med alla barn och föräldrar fungerar.

- Vi har utvecklingssamtal med föräldrar. Om föräldrar önskar kan de alltid boka in ett möte utöver utvecklingssamtalen.

- Föräldrar får under ett föräldramöte vara med och diskutera vad de har för syn på trygghet och vad de har för förväntningar på förskolan ur ett trygghetsperspektiv.

 

 

DOKUMENTATION

Foto och dokumentation på väggar och i unikum.

Barnens lärlogg.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: