Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Que has hecho este verano?

Skapad 2016-08-26 13:41 i Östratornskolan Lunds för- och grundskolor
I detta arbetsområde kommer du att lära dig att berätta och samtala med andra personer om vad du har gjort under sommaren (perfekt).
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Sommarlovet är den period på året då man passar på att göra det man inte hinner när man jobbar eller går i skolan. Du har kanske hälsat på släktingar och vänner, rest till ett annat land, hittat på aktiviteter som du inte gör när det är skola. När du kommer tillbaka till skolan efter lovet är det alltid någon som frågar vad du har gjort under sommaren.

Innehåll

Beskrivning av arbetet

Vi ska arbeta med kapitel ett i Vale 9, Qué has hecho este verano? Vad har du gjort denna sommar? Texten handlar om några ungdomar som träffas efter sommarlovet och berättar för varandra vad de har gjort under sommaren. När man berättar vad man har gjort måste man böja verben i  perfekt. Du ska arbeta med texten och själv skriva en text, det kan också vara ett brev, där du berättar för en kompis vad du har gjort under sommaren. 

Centralt innehåll

Att  berätta både skriftligt och muntligt vad man har gjort under sommaren.

Grammatik, lära sig att böja regelbundna och oregelbundna verb i perfekt.

Så här arbetar vi

På lektionerna kommer du att skriva en text där du berättar för någon om din sommar. Du kommer att arbeta med uppgifter i övningsboken, böja regelbundna och oregelbundna verb i perfekt, öva på att prata spanska och läsa i textboken. Där finns många ord och meningar som du behöver lära dig för att klara av uppgiften. Du kommer att arbeta med detta under tre veckor, vecka 35, 36 och 37.

Redovisning

Vecka 38, onsdag

Skriftlig redovisning, du lämnar in din text till läraren där du berättar för någon vad du har gjort under sommaren.     

Muntlig redovisning av samma text.

Läraren kommer att dela in klassen i tre grupper. Du ska berätta för dem som är i din grupp vad du har gjort under sommaren. Du kan ha med dig stödord men du ska berätta så fritt som möjligt.

Bedömning

Skriftlig och muntlig förmåga. Se matris för betygskriterier.

 

 

Matriser

M2
Spanska åk 9 2016

Höra och förstå

E
C
A
Förstå och visa förståelse
Du förstår när en klasskamrat berättar vad hen har gjort under sommaren. Du kan berätta vad hen har gjort under sommaren, efter att ha lyssnat på hen.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Förstå och visa förståelse
Du förstår när du läser andras texter. Du kan prata om vad som står i texten.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Skriva

E
C
A
Formulera sig i skriftliga framställningar och visa språklig säkerhet
Du skriver så att andra förstår vad du har gjort under sommaren.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta språket
Du arbetar med din text och använder synonymer för att variera språket i din text.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

Tala och samtala

E
C
A
Formulera sig i muntliga framställningar och visa språklig säkerhet
Du pratar så att andra förstår vad du säger.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Formulera sig i muntlig interaktion/ Samtala
Du kan samtala om vad du har gjort under sommaren.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: