Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Du och Jag och Vi tillsammans

Skapad 2016-08-26 14:18 i 0 Förskolan Simsnäppan Trollhättan
Förskola

Du och Jag och Vi Tillsammans

Alla barn på Simsnäppan ska tillsammans med pedagoger, kompisar och föräldrar uppleva känslan av en trygg och härlig gemenskap. I gemenskapen lägger vi vikt vid att alla barnen ska uppleva att de är en tillgång i gruppen. Vi vill göra barnen uppmärksamma på sig själva och sina kompisar. Vi vill att barnen får en positiv bild av sig själva, att de får uppleva glädjen av att lyckas och av att samspela med andra och att de blir medvetna om sina egna och andras känslor.

Du är viktig, jag är viktig och tillsammans skapar vi våra innehållsrika dagar här på Simsnäppan!

Utforskande

Vi på Simsnäppan vill ha en verksamhet där vi uppmuntrar barnens lust och nyfikenhet.

Vi vill att barnen ska mötas av lyhörda, engagerade och medutforskande pedagoger i en inspirerande och utvecklande miljö.

Vi vill ha ett tillåtande klimat där vi visar att vi känner tilltro till barnen.
Vi vill erbjuda en miljö där barnen får möjlighet att:

* undersöka
* prova
* testa
* fråga

* våga
* känna upptäckarglädje

Lekfullhet och glädje

Vi vill att allt lärande ska vara lustfyllt! Vi strävar efter en verksamhet där barnen känner lekfullhet och glädje.

Lekfullhet handlar om hur vi bemöter varandra, med vilka ögon vi ser på barnen, vilka signaler vi sänder till varandra och vilket klimat vi har.

För oss är det viktigt att vi pedagoger är närvarande, engagerade, känner och förmedlar en genuin nyfikenhet och glädje i lek och samspel med barnen.

Innehåll

Mål

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: