Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boken om mig år 7

Skapad 2016-08-26 14:30 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Under fyra veckors tid kommer du få skriva "Boken Om Mig".
Grundskola 7 Svenska

Precis som Zlatan så är ditt liv en unik saga och det är dags för dig att berätta den sagan för oss andra. Med hjälp av bilder, teckningar, berättelser och andra saker så kommer du att skriva en bok där du själv har huvudrollen.

Innehåll

Undervisning, arbetssätt och redovisning

Undervisning:

Under det här momentet kommer vi att arbeta mycket med skriftspråket. 
Du kommer att få träna alltifrån meningsbyggnad till stavning. 
Du kommer även få öva dig i att skriva en text som ska vara riktad till en speciell mottagare. 

 

Arbetssätt: 

Ni kommer att arbeta enskilt och med en responskamrat.

 

Redovisning:

Fredag den 23/9 lämnar ni in hela boken till mig. 

 

Syfte

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Ditt arbete ska innehålla följande kapitel

Det finns tre obligatoriska uppgifter i häftet ni fått av mig och sen väljer ni själva vilka kapitel ni vill ha med.

Häftet kan du öppna här:

https://lillaedetskommun-my.sharepoint.com/personal/anders_johansson3_lillaedet_se/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=T33IY99fWk3eBaOzOmAAqfhidRMBbJFXoY5hhwrZH0M%3d&docid=188889a15d6b84ed1ab3adefbefd974ee&rev=1

 

 

Minimum är fem kapitel. Kom ihåg att det är inte kvantiteten som räknas utan kvaliteten som är det viktigaste.

Uppgifter

 • Inlämning boken om mig

 • Första inlämning

Matriser

Sv
Svenska årskurs 7-9

Når ej kraven
E
C
A
Skriva
Skriva inte olika texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, skrivregler och struktur.
Skriva olika texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, skrivregler och struktur.
Skriva olika texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, skrivregler och struktur.
Skriva olika texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, skrivregler och struktur.
Skriva inte berättande texter som innehåller enkla gestaltande beskrivningar, spänningsmoment och berättargrepp.
Skriva berättande texter som innehåller enkla gestaltande beskrivningar, spänningsmoment och berättargrepp.
Skriva berättande texter som innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar, spänningsmoment och berättargrepp.
Skriva berättande texter som innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar, spänningsmoment och berättargrepp.
Förstärka inte och levandegör inte dina texters budskap genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt.
Förstärka och levandegöra dina texters budskap genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt.
Förstärka och levandegöra dina texters budskap genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt.
Förstärka och levandegöra dina texters budskap genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Respons
Eleven kan inte ge enkla omdömen om texters innehåll och upp byggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll och upp byggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan ge väl utvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: