Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa faktatext

Skapad 2016-08-26 16:32 i Östervåla skola F-6 Heby
Eleverna kommer att få träna strategier för att läsa en faktatext samt att göra en tankekarta om ämnet.
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
Du ska nu få öva dig i att läsa en faktatext. Du kommer att få träna detta med hjälp av några strategier. Vi kommer att arbeta utifrån en bok som heter Fånga förmågan.

Innehåll

 

Under detta arbete kommer du att få träna strategier som ska hjälpa dig att minnas en text och göra läsandet av faktatexter lättare.

Vi kommer att jobba i tre steg;  Innan läsning

                                                  Under läsning

                                                  Efter läsning

 

Innan läsning: Där kommer vi att använda oss av spågumman. Vad vet du redan om ämnet, vad kommer det att komma upp för ord. Du kommer att få spå vad texten kommer att ta upp genom att först bara läsa rubriker, underrubriker, bilder och enstaka meningar.

Under läsning: När du läser en text ska du hitta nyckelord som du sedan gör en tankekarta av. Vi kommer också diskutera hur du kan göra om du inte förstår ord/meningar i texten.

Efter läsning: Vad kunde jag förut och vad kan jag nu. Vad vill jag veta mer om ämnet.

När du jobbat klart med en text kommer du att få återberätta din text med hjälp av din tankekarta.

 

Avslutningsvis kommer du att få självskatta dig.

 

Jag kommer att bedöma:

Din läsförmåga genom dina sammanfattningar.

Muntlig redovisning

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: