Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 3

Skapad 2016-08-26 20:02 i Himlaskolan Ale
En planering i ämnet svenska för årskurs 3.
Grundskola 3 Svenska

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. 

Ur syftestexten i LGR11

Innehåll

syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Lärandemål

Du ska:

 • Kunna återberätta något du varit med om på ett tydligt sätt.
 • Kunna stava vanligt förekommande ord.
 • Förstå muntliga och skriftliga instruktioner.
 • Kunna delta i diskussioner genom att säga vad du tycker och ställa frågor och ge kommentarer.
 • Förstå innehållet i det du läser och kunna återberätta det.
 • Kunna skriva läsligt för hand och på dator.
 • Kunna läsa med flyt.
 • Kunna skriva olika typer av texter med tydlig inledning, handling och slut.
 • Kunna använda dig av stor bokstav, punkt och frågetecken.

Undervisning

Vi kommer att:

-berätta saker muntligt för varandra.

-arbeta med att förstå skriftliga och muntliga instruktioner.

-tränar på stavningsregler.

-ha klassråd där alla får komma till tals och där vi tränar att ta ställning i olika frågor.

-läsa tyst en stund varje dag. 

-skriva olika slags texter och bearbeta dem med hjälp av läraren.

-skriva på datorn och för hand.

-träna på att skriva meningar med olika skiljetecken.

-träna på olika läsförståelsestrategier.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Förstå innehållet i det du läser och förmåga att återberätta det.
 • Skriva en berättelse med tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Delta i diskussioner genom att säga vad du tycker och ställa frågor och ge kommentarer.
 • Kunna stava de vanligaste orden som du själv ofta använder och som är vanliga i texter du läser.
 • Kunna diskutera texten och relatera den till egna erfarenheter.
 • Förstå muntliga och skriftliga instruktioner.
 • Använda stor bokstav, punkt och frågetecken.
 • Läsa elevnära texter med flyt.
 • Läsa och förstå, för åldern anpassade, faktatexter.
 • Skriva med tydlig handstil och skriva på datorn.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: