Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växter i närmiljön

Skapad 2016-08-26 22:25 i Magra skola Alingsås
Växter i vår närmiljö och vad de behöver för att leva och växa.
Grundskola 4 – 6 Biologi

Ett kortare projekt där vi kommer att lära oss mer om växter i vår närmiljö. Vi kommer att lära oss vad växter behöver för att leva och växa,växternas uppbyggnad, varför vi behöver växter samt namn och kännetecken på några vanliga växter.

Innehåll

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser

Bi
Växter i närmijlön

Rubrik 1

Nivå 1
Grundläggande/enkel nivå
Nivå 2
Utvecklad nivå
Nivå 3
Välutvecklad nivå
Ny aspekt
Jag kan förklara hur olika växter samspelar med den miljö de lever i.
Jag kan till viss del förklara hur några olika växter samspelar med den miljö den lever i.
Jag kan på egen hand och ganska säkert förklara hur olika växter samspelar med den miljö de lever i.
Jag kan helt på egen hand utförligt förklara hur olika växter samspelar med den miljö de lever i.
Ny aspekt
Jag känner till namn på vanligt förekommande växter i vår natur.
Jag känner till några vanligt förekommande växter i vår natur.
Jag känner till flera vanligt förekommande växter i vår natur.
Jag känner till många vanligt förekommande växter i vår natur.
Ny aspekt
Jag kan genomföra och dokumentera laborationer med växter och dra slutsatser av resultatet.
Jag kan genomföra enkla laborationer och göra enkla dokumentationer. Jag kan dra enkla slutsatser av resultatet.
Jag kan genomföra laborationer och göra dokumentationer som tydligt visar resultat och slutsats. Jag kombinerar bilder och text.
Jag kan genomföra laborationer och göra dokumentationer som tydligt visar resultatet. Jag resonerar medvetet och väl grundat kring slutsatsen. Jag kombinerar bilder med text på ett medvetet sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: