Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen som lärmiljö

Skapad 2016-08-26 22:42 i Vallåsskolan Halmstad
Planering för att lära oss om skogen och allemansrätten.
Grundskola 1 Idrott och hälsa Svenska som andraspråk Matematik SO (år 1-3) NO (år 1-3)
Vi kommer på tisdagar under läsåret att arbeta med naturen som lärmiljö. Fokus är att utveckla den kommunikativa förmågan. Vi kommer att arbeta om djur, natur, allemansrätt och rörelse. Vi kommer att arbeta tematiskt, vilket gör att vi även får in ämnena svenska som andraspråk, NO, SO, idrott, matematik. Vi lär ute!

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

 • träna på att  kommunicera med varandra.
 •  lära  om olika sorters träd, barr- och lövträd.
 •  undersöka vad som finns på marken i skogen.
 •  lära  om vilka djur som finns i skogen.
 •  lära oss om allemansrätten.
 • lära oss om trafiken.
 •  lära att det är viktigt att röra på oss, motorik och rörelse.
 •  använda  material från natur
 •  arbeta med matematik med naturen och närmiljön som utgångspunkt.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

 • utvecklar ditt språk och din förmåga att kommunicera
 • förmåga att känna igen olika sorters träd och känna till vad som finns på marken
 •  förmåga att berätta om några djur som lever i skogen.
 •  du visar att du känner till allemansrätten.
 •  visar att du kan vissa motoriska rörelser och visar att  är viktigt att röra på sig.
 • förmåga att använda  dig av utematte.
 • förmåga att visa att du förstår vad man ska tänka på i trafiken

Undervisning – Genomförande och tidsplan

 • Vi är ute varje tisdagförmiddag.
 • Att genom samtal och learing by donig utveckla förmågan att kommunicera, upptäcka och lära.
 • praktik 
 • Pedagog tar med lämplig material för dagen tex lupp, böcker, matematikutrustning etc.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.
  SvA   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår.
  SvA   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: