Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 2 2016-2017

Skapad 2016-08-27 14:48 i Garnvindeskolan Ale
Vi ska under läsåret i SO arbeta med geografi, historia, samhällskunskap och religion.
Grundskola 2 SO (år 1-3)

Vi kommer att arbeta med;

V 33-34 Regler: Varför har vi regler? Tillåtet - förbjudet

v.35 Visionsvecka: LEKA   LÄRA   LEVA ; Genom trygghet, glädje och lekfullt lärande når vi kunskap för livet.

September: Trafik: Farliga platser/Säker i trafiken

Oktober: Polis, brandkår och ambulans

November: Bibeln: Gamla Testamentet; Högtid, Symbol och viktig händelse

December: Bibeln: Nya Testamentet: Julspel

Januari: Tidslinjer

Februari: Gudar och hjältar i sagor & myter

Mars: Karta, jordglob, väderstreck, platser och länder.

April: Intervjuer, observationer, mätningar om samhället & naturen

Maj: Vad vanliga saker kostar och olika sätt att betala.

Juni: Sammanfatta kunskapen vi lärt oss i SO under läsåret genom plingfrågor:

Läraren skriver upp 18 SO-frågor på ett papper. På vita tavlan finns siffrorna 1-18. Eleverna delas in i lag. En elev får gå fram och välja en siffra på tavlan. Läraren läser upp SO-frågan utifrån sitt papper. Om eleven väljer att svara själv får elevens lag 4 poäng. Vill eleven få hjälp utav laget så får laget hälften poäng, 2 poäng. Två SO-frågor är pling-frågor vilket innebär att svaret får dubbelpoäng, 8 poäng om eleven själv kan svara, hälften poäng och laget svarar

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • SO
  Syfte - Religionkunskap analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • SO
  Syfte - Religionkunskap resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Centralt innehåll

Så här lär vi oss;

 • Genom Cirkelmodellen: 1. Fakta 2. Exempel 3. Gemensamt 4. Själv
 • Vi kommer att arbeta både enskilt och i grupp.
 • Skriva faktatexter och läsa faktatexter.
 • Se på film
 • Arbeta med kartor
 • Vi kommer att ha klassråd

 

 

Så här kommer du att bedömas

Din förmåga att;

 • berätta om varför det finns regler!
 • berätta om Garnvindeskolans vision: LEKA   LÄRA   LEVA.
 • berätta om hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
 • berätta om polis, brandkår och ambulans.
 • Ge exempel på någon högtid, symbol och berättelse från kristendomen.
 • berätta om tidslinjer.
 • berätta om gudar och hjältar i sagor och myter.
 • Visa var de olika kontinenterna och världshaven heter och ligger på kartan, samt vad de olika väderstrecken heter.
 • göra mätningar om samhället och naturen.
 • berätta vad vanliga saker kostar och olika sätt att betala.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: