Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik höstterminen årskurs 2

Skapad 2016-08-27 21:20 i Gullregnsskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Under hösten kommer vi att arbeta med följande moment i matematiken.
Grundskola 2 Matematik

'

Innehåll

Visa lärande

Genom att:
- delta i matematiska diskussioner och genomgångar.
- genomföra diagnoser.
- delta i praktiskt arbete.

Mål och bedömning

Under arbetet bedöms din förmåga att använda och förstå:

-positionerna tiotal och ental
-hantera talen 0-100
-talen före och efter
-ta hjälp av mönster (ex 3+2=5, 13+2=15)
-textuppgifter med addition och subtraktion.
-tiotalsövergångar (ex 8+4, 12-3)
-talraden 0-100
-enkel multiplikation, 2:ans tabell, dubbelt
-enkel bråkräkning, halv, tredjedel, fjärdedel
-klockan, kvart i och över, tjugo i och över, tio i och över

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Geometri Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Områdesbeskrivning

Genomgångar om och praktiskt arbete kring:
-positionssystemet
-talområdet och talraden 0-100
-talmönster (ex 3+2=5, 13+2=15)
-problemlösning
-tiotalsövergångar (ex 8+4, 12-3)
-enkel multiplikation, 2:ans tabell, dubbelt
-enkel bråkräkning, halv, tredjedel, fjärdedel
-klockan, kvart i och över, tjugo i och över, tio i och över

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: