Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden åk. 1-3

Skapad 2016-08-28 11:41 i Falun
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3) SO (år 1-3) Bild Historia Svenska Teknik

Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Konkretisering av mål

Du ska kunna
- namnge samt tidsordna jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern .

- beskriva och jämföra människornas bostäder, mat, kläder, redskap, vapen och gravar  under de olika tidsåldrarna under forntiden.

- jämföra likheter och skillnader, hur livet är idag jämfört med under forntiden .


- läsa och förstå enkla faktatexter och använda dig av innehållet till att svara på frågor samt skriva faktatexter och måla  bilder till.


 - läsa av en tidslinje och förstå begreppen nutid, dåtid och framtid.


- känna till några spår av forntiden i naturen.

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Bl  1-3
  Redskap för bildframställning Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
 • Hkk  1-6
  Mat, måltider och hälsa Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
 • Hi  1-3
  Att leva i närområdet Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
 • Hi  1-3
  Att leva i världen Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • Hi  1-3
  Att leva i världen Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • Hi  1-3
  Att leva i världen Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • Hi  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Arbetssätt

 • Se film.
 • Diskussioner i par eller i grupp.
 • Praktiskt bygga ett föremål eller ett samhälle.
 • Läsa och skriva faktatexter.

Bedömning

Bedömning kommer att ske kontinuerligt genom samtal och avslutats med att praktiskt tillverka olika föremål.

Matriser

Hi NO Sv Tk Bl SO
Matris Forntiden

Osäker
På god väg
Säker
Kan namnen på tidsåldrarna och i vilken ordning dom kommer.
.
.
Kan jämföra och se likheter och skillnader mellan människans levnadsvillkor förr och nu.
.
Kan förstå en tidslinje och begreppen dåtid, nutid och framtid.
Kan ge exempel på spår av forntiden i naturen.
Kan berätta om några skillnader mellan stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: