Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden, år 5

Skapad 2016-08-28 12:02 i Varekils skola Orust kommun
Du kommer i detta arbete få bekanta dig med den tidsepok som vi kallar medeltiden. Du kommer få lära dig hur männsikor levde, hur kristendomen spreds och hur Sverige bildades.
Grundskola 5 Svenska Bild Historia

Hur var det egentligen att leva på medeltiden? Fanns det likheter med hur vi lever idag och i så fall vilka? Hur förändrades samhället och hur påverkade kyrkan och kungar de människor som levde under medeltiden?

Innehåll

Varför gör du det här?

Undervisningen i historia ska hjälpa dig att föstå olika historiska sammanhang, alltså hur det var förr också påverkar hur vi har det idag. Du kommer också utveckla dina kunskaper om att se likheter och skilnnader mellan hur människor levde förr och idag.

Du kommer också få möjlighet att utveckla dina kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Vad behöver du lära dig?

Du kommer få möjlighet att utveckla dina kunskaper om:

 • kristendomens betydelse och påvekan på folket
 • de fyra stånden och vad de innebar
 • hur människor levde under medeltiden allt urifrån de fyra stånden ( vad de åt, klädsel, och vad de arbetade med )
 • skillnader mellan man, kvinna, fattig , rik
 • hur städer växte fram
 • lagar och straff i samhället under medeltiden.
 • om sjukdomar och botmedel
 • riddare
 • om Stockholms blodbad.
 • hur Sverige blev ett enat rike

Hur gör du?

Under lektionerna kommer du få möjlighet att:

 • läsa faktatexter om medeltiden
 • delta i muntliga diskussioner och övningar.
 • gemensamma genomgångar.
 • se på filmer 

 

Det här kommer att bedömas:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 

 •  visa dina kunskaper om förhållanden, händelser och personer under medeltiden och din förmåga att använda dig av historiska begrepp
 • hur väl utvecklade och väl underbyggda svar du ger runt samhällsförändringar och förändringar i människors levnadsvillkor under medeltiden och hur det har påverkat vår tid.
 • Ditt sätt att använda källor för att komma fram till dina svar och hur du funderar kring deras trovärdighet.

Det här visar du i - diskussioner kring filmer, övningar och under lektionerna samt genom dina egna arbeten om medeltiden.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: