Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diamantjakten - läsläxa

Skapad 2016-08-28 12:43 i Skinnefjällsskolan Härryda
Läsläxa i "Diamantjakten". Ett kapitel varje vecka.
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk

Tänk att kunna upptäcka en annan värld fastän du sitter hemma i soffan... Ju mer du läser, desto bättre blir du. Ju fler böcker kan du läsa, desto fler äventyr kan du vara med om.

Innehåll

Vad?

Läsa med flyt och säkerhet.

Förstå det du läser.

Hur?

 • Läs texten högt varje dag för en vuxen. Läs i 15 minuter
 • Svara på frågorna skriftligt i läxboken
 • Svara på frågorna skriftligt i arbetsboken
 • Skrive dina svar med hela mening och använd skrivreglerna

LGR11

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.

Varför?

Kunna läsa med flyt och säkerhet samt att kunna förstå det du läser.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: