Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läs och skrivutveckling åk 1

Skapad 2016-08-28 14:02 i Ödmarks skola Halmstad
Grundskola F Svenska
Här kan du läsa om: * Våra mål * Hur vi arbetar * Hur du visar dina kunskaper som du har lärt dig. * Vilka delar från läroplanen vi arbetar med.

Innehåll

Våra mål

Du ska kunna:

-  ge och ta emot en enkel muntlig/skriftlig instruktion.

-  alla bokstävernas namn och ljud.

-  läsa och förstå enkla meningar.
- läsa och förstå en enkel text och kunna återge delar av innehållet.
- läsa en enkel berättande text med flyt.

- dra slutsatser och göra förutsägelser både i högläsning och den egna läsningen.

- skriva alla bokstäver.
- skriva ord och enkla meningar.
- skriva kortare texter med övervägande gemener (små bokstäver)och mellanrum mellan orden.

- använda meningsbyggnad som markeras med punkt och stor bokstav.

Arbetssätt och planering

Vi kommer att träna på detta när vi använder ipads och dator, bokstavsarbete i Den magiska kulan, gemensamma övningar, lekar  samt  skrivarbeten för hand.

Planering:

v. 36

ipad:                                                                         Bokstavsarbete:             Läseboken:

Infoga bild och pratbubbla.                           O                          Monstret Olle

________________________________________________________________________

v. 37

ipad:                                                                          Bokstavsarbete:   Läseboken:

Fem meningar som börjar med: Jag ser..                      M                     Momman

_____________________________________________________________

v. 38

ipad:                                                                          Bokstavsarbete:     Läseboken:

Fem meningar: Jag är                                                       A                    Den magiska kulan

 

______________________________________________________________________

v, 39

ipad:                                                                       Bokstavsarbete:      Läseboken:

Fem meningarJag kan                                       S                   Skolan

______________________________________________________________________

v. 40

ipad:                                                                      Bokstavsarbete:     Läseboken:

Jag gillar                                                           R                       Ruta på rasten

______________________________________________________________________

 

v. 41

ipad:                                                                  Bokstavsarbete:          Läseboken:

Min mamma                                                                      L                     Fotbolls ska vara kul.

__________________________________________________________________________

v. 42

ipad:                                                                Bokstavsarbete:             Läseboken:

Min pappa                                                                E                            Efter matchen

___________________________________________________________________________

v. 43

ipad:                                                             Bokstavsarbete:              Läseboken:

Vi tycker                                                                    N                            ABC- klubben

___________________________________________________________________________

v. 45

ipad:                                                             Bokstavsarbete:                 Läseboken:

När jag blir stor                                                           I                              Ristin ir slit!

_____________________________________________________________________________

v.46

ipad:                                                            Bokstavsarbete:                Läseboken:

  Om jag var en kille/tjej                                  T                                       Retstickan och skattkartan

 

_____________________________________________________________________________

v. 47

ipad:                                                          Bokstavsarbete:                  Läseboken: 

Beskrivande text om: Mitt gosedjur                 V                                      Valles verkstad     

____________________________________________________________________________

v. 48

ipad:                                                         Bokstavsarbete:                    Läseboken:   

    Jag önskar                                                     D                                    Kladden och Sladden

______________________________________________________________________________

v. 49

ipad:                                                      Bokstavsarbete:                      Läseboken:

  Tid att arbeta vidare

med pågående skrivprojekt                                Ä                                    Skräckens näste

_______________________________________________________________________________

v.50

ipad:                                                    Bokstavsarbete:                        Läseboken:

                                                                        K                                    Hur kunde du?

_______________________________________________________________________________

Bedömning

Du visar att du når målen genom att:

- kunna följa enkla instruktioner och vardaglig arbetsgång.

-  formulera meningar och enkla texter i skrift med enkel

meningsbyggnad som markeras med punkt och stor bokstav.

- dina texter skrivs med övervägande gemener ( små bokstäver).

- läsa enkla texter och visa läsförståelse genom att samtala om innehållet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: