Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väder

Skapad 2016-08-28 15:15 i Vallkärra skola Lunds för- och grundskolor
Planering för ett tema om väder.
Grundskola 5 NO (år 1-3) Fysik

Vet du att vädret påverkar det mesta som sker på jorden, hur vi lever, var vi bor, vilka kläder vi har, vad vi äter mm. Vädret är också ett vanligt samtalsämne. Det finns alltid anledning att klaga på något: det är för torrt, för regnigt, för varmt, för kallt eller så blåser det för mycket. Men vad är väder egentligen?

Innehåll

Mål

Målet är att du ska utveckla din förmåga att:
genomföra systematiska undersökningar i fysik
använda fysikens ord och begrepp för att beskriva och förklara samband i naturen

Arbete

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, samtal och diskussioner.
Du kommer att i liten grupp få  läsa och skriva faktatexter om väder.
Du kommer att enskilt få göra ett litet fördjupningsarbete.
Du kommer att få  presentera ditt egna arbete i en liten grupp.
Du kommer att få bedöma dina kamraters arbeten.
Du kommer att göra en väderbok.
Du kommer att få göra väderobservationer och dokumentera dessa

Bedömning:


Detta kommer att bedömas:
Din förmåga att genomföra väderobservationer och hur du dokumentera dessa
Din förmåga att använda olika centrala ord och begrepp som behövs för att förstå olika typer av väder.
Din förmåga att redovisa ditt fördjupningsarbete både muntligt och skriftligt.
Din förmåga att använda olika källor i ditt arbete.

Reflektion-utvärdering

Vad är du mest nöjd med?
Vad kan du göra annorlunda nästa?

Matriser

NO Fy
Fysik

Förväntas nå målen i slutet av åk 6
Jag har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Jag har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Jag har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Jag beskriver och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Jag förklarar och visar på samband kring himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för utvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Jag förklarar och visar på mönster i himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
NO gemensamt
Jag kan genomföra enkla undersökningar utifrån en planering.
Jag kan genomföra enkla undersökningar utifrån en planering.
Jag kan genomföra enkla undersökningar utifrån en planering.
NO gemensamt
Jag gör enkla dokumentationer av mina undersökningar i text och bild.
Jag gör utvecklade dokumentationer av mina undersökningar i text och bild.
Jag gör välutvecklade dokumentationer av mina undersökningar i text och bild.
NO gemensamt
Jag kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Jag kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Jag kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
NO gemensamt
Jag kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Jag kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Jag kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: