Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska 8M2 ht 2016

Skapad 2016-08-28 17:13 i Lerbäckskolan Lunds för- och grundskolor
Nedan följer den viktigaste informationen om läsårets två första arbetsområden: 1) In Klasse 8 2) Endlich Österreich
Grundskola 8 Moderna språk - språkval

Läsårets två första arbetsområden:
1. In Klasse 8: Att presentera dig själv och andra; att berätta om vad som är viktigt för dig och andra
2. Endlich Österreich!: Att prata om en ort, en stad eller ett land; fakta om det näst största tysktalande landet, Österrike

Innehåll

Mål

Arbetsområdet

Inom läsårets två första arbetsområden lär du dig att berätta om dig och det som är viktigt för dig. Du får en inblick i hur tyska ungdomar lever och du får faktakunskaper om Tyskland (delstaterna) och Österrike (en faktaöverblick). Ett par roliga poplåtar står också på programmet!

Mål

Målen för arbetsområdet är - utöver dem som redan nämnts ovan - att lära sig mer om tyskans pluralbildning, uttrycket es gibt samt bestämd artikel i ackusativ.

Arbetets innehåll

Arbetsområdets innehåll finner du ovan. Dess koppling till Läroplanen (Lgr 11) är följande:

Lgr. 11, Kap. 3.6., s. 78 under ”Kommunikationens innehåll”, ”Ämnesområden som är välbekanta för eleverna”, ”Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser”. Under ”Lyssna och tala – reception”: ”Olika former av samtal, dialoger och intervjuer”, ”Berättelser och annan fiktion […]”Syfte: Lgr. 11, Kap. 3.6., s. 78 under ”Kommunikationens innehåll”: ”Ämnesområden som är välbekanta för eleverna”, ”Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser”, ”Åsikter, känslor och erfarenheter”, ”Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer olika sammanhang och områden där språket används”. Under ”Lyssna och tala – reception”: ”Olika former av samtal och dialoger”, ”Berättelser och annan fiktion […]”.

Arbetssätt och redovisning

Arbetssätt

1. Framför allt bygger kapitlet på en rad presentationer av tyska ungdomar i textboken och arbetsboken. Båda böckerna innehåller också ett antal muntliga och skriftliga övningar. De tyska delstaterna lärs in med hjälp av kartor och blindkartor.
2. Österrike introduceras med hjälp av dialoger och hörövningar. Fakta om landet presenteras i en faktaruta, och så småningom får du möjlighet att presentera ett valfritt europeiskt land på samma sätt. I kapitel 2 introduceras ackusativen på allvar och tränas med hjälp av åtskilliga övningar.

Redovisningsform

Dina insatser bedöms fortlöpande under lektionerna och via läxprov. Arbetsområdena avslutas med förberedda prov. Ett valfritt europeiskt land presenteras skriftligt (i punktform) och muntligt via ett litet föredrag. 

Bedömning

Bedömning

Bedömningen avser dina muntliga och skriftliga insatser inom de ovannämnda arbetsområdena.

 

Kunskapskrav

Se Lgr 11, s. 80-82 och/eller s. 85-86 (kunskapskraven går också att nå via Unikum)!

Reflektion-utvärdering

Reflektion

Att tänka på under studierna av detta arbetsområde:

1. Fundera på vilka fraser och uttryck som är särskilt viktiga när du berättar om dig själv och vad som är viktigt för dig.
2. Fundera på lämpliga sätt att presentera en ort, en stad eller ett land, inte minst muntligt.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: