Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi och Miljö

Skapad 2016-08-28 17:33 i Rävekärrsskolan Mölndals Stad
I detta område kommer vi att arbeta med atomernas kretslopp, grundämnen, ämnenas tre faser, kemiska reaktioner, ämnen som löses i vatten, basiska och sura ämnen, hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen, hur kunskaper i kemi kan lösa problem och vad som händer med vårt avfall och våra sopor.
Grundskola 6 NO (år 1-3) Kemi
Här kommer vi att fundera på och leta svaret på frågorna; Varför rostar en cykel? Hur kan man bli ren av tvål? Kan järn vara flytande? Vart tar saltet vägen om man häller det i vatten? Hur kan läsk fräta på tänderna?

Innehåll

Konkreta mål

När du har arbetat med detta område ska du kunna:

* förklara atomernas kretslopp och vad som menas med att "ingenting försvinner, allt finns kvar".

* ge exempel på några grundämnen.

* berätta om ämnens tre faser.

* ge exempel på en kemisk reaktion.

* ge exempel på ämnen som kan lösas i vatten.

* ge exempel på några basiska och några sura ämnen.

* veta hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen.

* ge exempel på hur kunskaper i kemi kan lösa problem.

* berätta vad som händer med vårt avfall och våra sopor och ge exempel på hur vi kan ta hand om dem.

Såhär arbetar vi med ämnesområdet

Vi arbetar med Koll på NO, både med faktaboken och aktivitetsboken.
Vi tittar på filmer och diskuterar innehållet.
Vi använder det vi lärde oss på besöket på GryAB i våras.

Såhär visar jag att jag kan

Genom ett prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: