Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English HT 2016

Skapad 2016-08-28 18:04 i Åsaskolan 3-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Pedagogisk planering för ht i ämnet engelska för årskurs 4.
Grundskola 4 Engelska

Under höstterminen kommer vi arbeta med att öka ditt ordförråd/ordförståelse i det engelska språket. Du kommer få lära dig att presentera dig själv och familj både skriftligt och muntligt. Vi kommer öva på förmågan att förstå när någon talar engelska och när du läser något på engelska. 

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få utveckla din förmåga att förstå det någon säger på engelska.

Du ska få utveckla din förmåga att förstå det du läser på engelska.

Du ska få utveckla din förmåga att skriva på engelska.

Du ska få utveckla din förmåga att prata på engelska.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Bedömning - vad och hur

Följande kommer att bedömas:

 • din förmåga att förstå det du läser på engelska
 • din förmåga att förstå det du hör på engelska
 • din förmåga att tala på engelska
 • din förmåga att skriva på engelska


Hur:

 • Jag lyssnar på dig när du talar på engelska
 • Jag läser det du skriver på engelska
 • Jag rättar det du svarar när du arbetar med läsförståelse, du kan återberätta det du har läst.
 • Jag rättar det du svarar när vi arbetar med hörförståelse, du kan skriva ner det du har hört.Kopplingar till läroplan

 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  E 6
  Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • En  E 6
  Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • En  E 6
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

 • både enskilt och i grupp
 • med texter och glosor
 • se och lyssna på olika program/film
 • arbeta med dialoger/teater
 • arbeta med olika skriftliga uppgifter
 • Prata två och två
 • Göra film
 • Göra lekar
 • Skriva korta berättelserKopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Sånger, sagor och dikter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Begrepp

Här skriver du de begrepp som kommer att ingå i arbetsområdet.

Exempel:


Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: