Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kamratskap och trivselregler

Skapad 2016-08-28 18:58 i Tjärnaskolan Borlänge
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3) Svenska

Planeringen handlar om att alla elever ska känna till olika regler och även skapa en bra grund för god kamratskap. Genom detta ska trivsel, trygghet och glädje öka i vår grupp.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan  att:

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • Gr lgr11
  Alla som arbetar i skolan ska medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,

Konkretisering av mål

Vi kommer att jobba med att  stärka gruppens samhörighet genom att leka olika lekar.

Gruppdiskussioner som tar upp vikten av att ha bra fungerande normer och värden i skolan.

Samtala om vilka regler som ska gälla för eleverna under skoltiden.

Vi ska se film som tar upp kamratskap, hur vi ska vara mot varandra och vad det är som gör att man är en bra kompis.

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Arbetssätt

Lekar

Gruppdiskussioner

Samtal

Filmer

Bilduppgifter

Skrivuppgifter

Bedömning

Bedöming kommer att göras med hjälp av en matris

Matriser

Sv SO
Bedömning av kamratskap och trivselregler

Osäker
På god väg
Säker
Eleven kan samtala om kamratskap och allas lika värde.
Eleven kan samtala om normer och värden och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: