Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Astronomi

Skapad 2016-08-28 19:01 i Storängsskolan Västerås Stad
Hur rör sig solen, jorden och månen i förhållande till varandra? Varför får vi dag och natt? Hur blir det olika årstider? Ja, det ska vi försöka ta reda på....
Grundskola 4 – 6 Fysik

Vi jobbar med förmågorna i Lgr11. Denna gång begreppslig förmåga och förmåga att hantera information.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i fysik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
- tolka olika begrepp
- söka och samla information och fakta
- beskriva och förklara fakta och modeller
- samtala och redovisa fakta

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Centrala innehållet

Enskilt och tillsammans med andra kommer du att:
- läsa och samla information, fakta och begrepp
- samtala och diskutera
- redovisa din fakta
- titta på filmer och spela spel

Du kommer ges möjlighet att öka din kunskap kring varför det blir dag/natt och årstider, kring månen, planeter, stjärnor och stjärnbilder och människans steg ut i rymden.
Du kommer även att ta del av olika upptäckter som haft betydelse för människan genom tiden.

Kopplingar till läroplan

 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Människan i rymden och användningen av satelliter.

Viktiga ord och begrepp

solsystemet           solen                    solförmörkelse
måne                     fas                        nymåne
halvmåne              fullmåne                månförmörkelse
jord                        jordaxel                                                                   
årstider                 vintersolståndet    sommarsolståndet
galax                    Vintergatan           Andromedagalaxen
stjärna                  stjärnbilder            teleskop
satellit                  dvärgplaneter       

Nicolaus Copernicus
Galileo Galilei

Kunskapskrav

Du kommer visa att du kan/förstå/berätta genom att:
- använda olika källor för att hitta information och fakta,
- ta ställning och motivera varför du tycker så
- berätta (i samtal) och skriva (faktarutor, faktatexter) så att andra förstår

Kopplingar till läroplan

 • Fy  E 6
  Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
 • Fy  E 6
  Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
 • Fy  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
 • Fy  E 6
  Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
 • Fy  E 6
  Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Matriser

Fy
Astronomi

Du har en bit kvar
Du klarar uppgiften med viss säkerhet
Du klarar uppgiften med säkerhet
Begreppslig förmåga
Du kan beskriva/berätta om några planeter och ge exempel på himlakroppars (ex planeter) rörelse i förhållande till varandra.
Du kan resonera om hur dag och natt och månader uppkommer.
Du kan resonera om hur årstider uppkommer.
Du kan berätta fakta kring månen och visa och förklara månens olika faser.
Du kan berätta fakta om stjärnor och stjärnbilder och namnge några stjärnbilder.
Resonera om fördelar och nackdelar kring rymdresor.
Hantera information
Du kan söka naturvetenskaplig information och fakta från olika källor.
Du kan använda information och fakta för att skapa faktatexter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: